Banner kondom 1
Login

 
Slika strani
 

 
EMCDDA
 

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti

 
Kontakt
 


Naslov1: Ljubljanska cesta 6,

Telefon: 05-626-00-11,
Mobitel: 051-382-169
(Strokovna vodja)
Fax: 05-626-00-12,
email: drustvo_svit@t-2.net

Naslov2: Koper, Dolga reber 5,

GSM1: 051-683-099,
GSM2: 031-287-751
email: newprevent@gmail.com

 
Konferenca HCV in droge
objavljeno: 01. 04. 2015

Dne12.03.2015 smo se udeležili konference »Okužba z virusom hepatitisa C med osebami, ki uživajo droge«. Organizatorja dogodka v ljubljanskem Cankarjevem domu sta bila Klinika za infekcijske okužbe in vročinska stanja in Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog. okrogla miza
Iz leve proti desni: Eli Zamernik (Stigma), Mojca Matičič (KIB Lj), Andrej Kastelic PKL, Jasna Čuk (CPZOPD Logatec)

Uvodna predstavitev infektologinje Mojce Matičič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC je predočila problematiko hepatitisa v svetovnem merilu in dosežke slovenskega znanja, ki je na področju zdravljenja hepatitisa C v svetovnem vrhu.

V svetu je 170 milijonov ljudi HCV RNA pozitivnih (prisotnost protiteles v krvi), med ocenjenimi 16 milijoni injicirajočih uživalcev drog je kar 10 milijonov okuženih s HCV. Zaradi velikega bremena, ki ga nosi družba pri zdravljenju akutnih stanj obolelih za hepatitisom, predstavlja velik izziv odkrivanje na novo okuženih. Zdravljenje je v tem primeru veliko manj obremenjujoče ter zaradi tega uspešnejše. V odsotnosti simptomov je edini način preventivno testiranje rizičnih skupin prebivalcev ter izobraževanje glede izogibanja okužbi.

V Evropi je število HCV RNA pozitivnih 15 milijonov. 78% okuženih so injicirajoči uporabniki drog in moški so skoraj 2-krat bolj izpostavljeni. V Sloveniji je med letoma 2006 in 2011 prevalenca anti-HCV med uživalci drog približno 28%. Hepatitis se pri več kot polovici okuženih po 5–10 letih razvije v bolezni jeter, na kar negativno vpliva starost, prekomerna teža, imunska oslabelost ter uživanje alkohola. Cirozo jeter doživi 10–40% okuženih, rak na jetrih pa 1–5% letno. 20–25% smrti med uporabniki drog je povezanih z okužbo s HCV.

Zdravljenje HCV med uživalci drog je bilo v preteklih letih, v velikem delu pa tudi sedaj še vedno zelo kontroverzna problematika. Še ne tako daleč nazaj je bila v Sloveniji prisotna doktrina zavračanja zdravljenja posameznikov, odvisnih od opiatov. Pristop so pogojevali predsodki in moralna obsodba odvisnosti. Uporabniki drog so bili prepoznani kot nesposobni urejenega režima doziranja zdravil, zato so bili posamezniki postavljeni pred izbiro opustitve nadomestnega zdravljenja, v nasprotnem primeru so bili označeni z etiketo »narkoman, neprimeren za zdravljenja HCV«. Tak pristop je na srečo zgodovina, vendar so v zdravstvu predsodki do uporabnikov drog in neznanje na tem področju še vedno zelo prisotni in usmerjeni proti vsem, ki delamo v njim namenjenim programih. Trenutna praksa predpisuje pacientom, ki so indicirani za zdravljenje kroničnega hepatitisa C:

·         Starost 18 let ali več,

·         HCV RNA pozitiven v serumu

·         Patohistološke spremembe na jetrih

·         Kompenzirana bolezen jeter

·         Zadovoljivi hematološki in biokemični izvidi krvi

·         Pristanek bolnika na tretma in režim zdravljenja

·         odsotnost kontraindikacij na učinkovine posameznih kombinacij zdravil (PEG IFN in REV).

Izsledki večletnega zdravljenja so pokazali, da je adherenca in zaključek zdravljenja neodvisna od anamneze uživanja drog.

Zdravljenje, ki vključuje interferon z PegIFN alpha-2a in ribavarinom, dokazano deluje in je primerljivo za uporabnike drog in splošno populacijo.

Zdravljenje z Ledipasvir-om ali s Sofosbuvir-om s kombinacijo RIbavarin-a pri bolnikih brez ciroze dosega 100% uspešnost, s prisotnostjo ciroze jeter pa presega 90% uspešnost in je prva oblika zdravljenja hepatitisa C, ki ne vsebuje interferona. Virus z vsakim novim pacientom, ki ga okuži, mutira, zato ostala zdravila niso tako učinkovita v boju s to boleznijo. Sofosbuvir pa deluje kot inhibitor oziroma zaviralec delovanja RNK polimeraze (verige genetskega zapisa), s pomočjo katere virus hepatitisa C replicira svojo RNK in se tako množi.

3D kombinacija zdravil Paritaprevir Ombitasvir Ritonavir z dodatkom Dasabuvir-a je zelo uspešna za paciente s ponovitvijo bolezni, za neodzivne in delno odzivne na ostala zdravila (velja za genotip 1, 1a in 1b). Ponovne okužbe so zelo redke (1%–5% letno). Nova zdravila so za nekatere genotipe virusa skoraj 100% učinkovita in zelo pomemben je napredek pri diagnostiki, ki je z invazivnimi biopsijami jeter lahko bila za pacienta zelo obremenjujoča.


Iz strani: http://hepcbc.ca/fibroscan-alternative-to-biopsy/

Naprava z imenom Fibroscan lahko brez posegov v telo izmeri togost in elastičnost jetrnega tkiva in zdravnik lahko bolnikom s cirozo jeter z uporabo ultrazvočno prevodne sonde v 10 meritvah v trajanju 10–15 minut oceni stopnjo fibroze. Biopsija je nujna le v primerih dvoma ali mešani etiologiji (različni vzroki poškodbe jeter). Novi pristopi, ki so zaradi visoke cene v Sloveniji še nedostopni, bodo bolnikom bistveno olajšali diagnostiko ter omogočili celosten pogled na napredovanje jetrnega obolenja.

V Sloveniji smo v zadnjih 20 letih naredili 5 večjih raziskav o uspešnosti in varnosti zdravljenja HCV. V letih 1997–1999 je bil opažen trajni virološki odziv le pri 28% zdravljenih, kar je v letu 2010 naraslo na 80%. Vendar je pokritost potreb uporabnikov še vedno nizka. Od 16% HCV pozitivnih v mreži centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, je le 3% zdravljenih. Vseeno pa je slovenski delež zdravljenih uporabnikov drog višji od evropskega povprečja, kjer je le 9,5% pozitivnih uživalcev drog, ki so začeli zdravljenje. Hepatitis C je ozdravljiva bolezen, če ga odkrijemo dovolj zgodaj. Posamezniki, vključeni v nadomestno zdravljenje, imajo možnost testiranja vsaj 2-krat letno, vendar se te možnosti premalo poslužujejo. Posameznik, ki sumi, da je bil izpostavljen nevarnosti okužbe (skupna uporaba igle, žlice, vode, filtrov pri injiciranju, souporaba snifalic pri njuhanju ali nezaščiteni spolni odnosi), lahko zaprosi osebnega zdravnika ali zdravnika v centrih za nadomestno zdravljenje za napotnico, lahko se udeleži rednih skupinskih testiranj, ki jih organizira NIJZ ali pa se zglasi v Kliniki za infekcijske bolezni v Ljubljani, kjer lahko opravi tudi anonimno testiranje. Zdravljenje je pri pravočasnem odkritju lahko krajše, manj obremenjujoče ter uspešnejše. Zato prosim, ne odlašajte. Za morebitne dodatne informacije se obrnite na zaposlene v Društvu Svit Koper ali direktno na NIJZ ali KIBVS Ljubljana.

Testiranja izvajajo po vsej Sloveniji. Predhodno naročanje načeloma ni potrebno, vendar se postopki v različnih ustanovah razlikujejo, zato je priporočljivo pred odhodom vseeno poklicati in preveriti, kdaj poteka testiranje, kakšen je način testiranja in ali je potrebno predhodno naročanje.

Zaupno testiranje v breme zavarovalnice (brez doplačil) je na zahtevo pacienta mogoče tudi pri izbranem družinskem zdravniku.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Naslov: Japljeva 2, mimo urgentnega bloka za kliničnim centrom (ambulanta za spolno prenosljive bolezni)
Informacije: 01/522 26 22
Urnik: ob ponedeljkih, ob 13h
Rezultati: ob četrtkih v isti ambulanti
Način: anonimno in brezplačno