Banner kondom 1
Login

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti

 
Kontakt
 


Naslov1: Ljubljanska cesta 6,

Telefon: 05-626-00-11,
Mobitel: 051-382-169
(Strokovna vodja)
Fax: 05-626-00-12,
email: drustvo_svit@t-2.net

Naslov2: Koper, Dolga reber 5,

GSM1: 051-683-099,
GSM2: 031-287-751
email: newprevent@gmail.com

 
Konferenca o odvisnosti
objavljeno: 23. 03. 2017

 

15. in 16. 03 2017 smo prisostvovali 5. Slovenski konferenci o odvisnosti organizirani v ljubljanskem Cankarjevem domu.  V programu konference je Društvo Svit Koper predstavilo dva prispevka.

Prvi prispevek: Vrsta intravenozno zaužitih drog ter zdravil med UID v Sloveniji je bil pripravljen v sodelovanju z dr. Ines Kvaternik iz NIJZ Koper. Statistično obdelali podatke 241 uporabnikov programov za izmenjavo sterilnega materiala na 24 različnih lokacijah po Sloveniji, predstavljajo pregled priljubljenosti posameznih substanc med uporabniki, ki droge injicirajo. Podatke zbiramo na tak način že tretje leto. V letu 2016 je po priljubljenosti na prvem mestu heroin z 71% deležem. 69% uporabnikov je v zadnjem letu injiciralo kokain. 37% uporabnikov je v zadnjem letu injiciralo različne vrste tablet, ki so sicer namenjene oralni uporabi. Pomemben dejavnik pri porastu uporabe teh zdravil je njihova nizka cena in lahka dostopnost. V uporabi so zdravila: Midozolam (Dormikum, Flormidal srbski Dormikum), Zolpidem tartat (Sanval), Diazepam (Apaurin), Klonazepam (Rivotril), Alprazolam (Heleks), Kvetiapin (Saraquel), ipd.

 Slike iz 5. slovenske konference o odvisnosti  (program)    

5. slovenska konferenca o odvisnosti George Ryan: Misuse of prescribed medication Predsedujoča: Mirjana Delič in Mirjana Radovanovič Tatja Kostnapfler: Poraba ambulantno predpisanih psihofarmakovv RS Mitja Brvan: Zastrupitve z benzodiazepini in benzdiazepinom sorodnim zdravilom Zolpidenom Andrej Kastelic: Uporaba in zloraba psihofarmakov z agonisti podprtega zdravljenja odvisnosti od opiatov Matej Košir: Kakovostna preventiva in preventivni standardi Drago Sukič: Medosebna nevrobiologija, preventiva in odvisnost Predsedujoča: Mojca Hvala Cerkovnik in Bojan Belec Bojan Belec: Preventiva recidiva v zaporu Sandra Vitas: Strokovni pristop z delo z mladimi- na razpotju med abstinenco in odvisnostjo Andrej Kastelic: Ali je zdravljenje hepatitisa C med osebami ki jemljejo droge učinkovito in smiselno? Predsedujoča: Andrej Kastelic in Miha Kramli Miha Kramli: Radosti in pasti novih tehnologij Bernard Spazzapan: Čezmerna uporaba interneta in klasifikacija duševnih motenj Daniela Capitanucci: Gambling offer, old and new trends, new risks for addiction development? Franz Eidenbenz: Problematic use of new media and treatment of adolescents GEorge Ryan: Image and performance enhancing Drugs free lightboxby VisualLightBox.com v5.7

 

V zadnjem letih je v porasti (32%) injiciranje Substitola (počasi izločujoč morfin). Uporabniki, ki to snov injicirajo (zdravilo namenjeno oralni uporabi pri nadomestnem zdravljenju odvisnosti), morajo tablete v obliki kapsule z vsebovanimi voščenimi kroglicami predelati v za injiciranje primerno obliko. Nepravilna tehnika priprave ali pomanjkanje časa, ima za posledico injiciranje pripravka, ki vsebuje veliko količino trdnih nerazgradljivih delcev, ki se kopičijo v delih krvnega obtoka ali v medceličnem tkivu (v primeru injiciranj mimo žile).

V letu 2016 smo v predelu osrednje Slovenije zasledili povečano število posameznikov, ki injicirajo 3MMC (Beta-keto-amfetamin). Snov je iz družine katinonov in je podobna mefedronu. Prvič se je pojavila na tržišču leta 2012 na severu Evrope. Problem vedno večjega števila novih substanc z nepoznanimi stranskimi učinki, dodatno zmanjšujejo možnosti uporabnikov prepovedanih drog glede nadzora nad vrsto, količino in kvaliteto zaužitih učinkovin.

Iz podatkov je tudi razvidna razlika med zahodnimi ter vzhodnimi predeli države glede odstotka vključenih v nadomestno zdravljenje. Razmerje je 82% napram 64% v prid zahodnim regijam. Ta podatek nam lahko nakazuje velikost skrite populacije uporabnikov, ki injicirajo droge.

Drugi prispevek: Ocena CPZOPD iz strani uporabnikov programa je predstavil izsledke ankete med uporabniki centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki smo jo izvedli na obali ter na področju delovanja društva Stigma. Centri so bili evalvirani v letu 2007 iz vidika kvalitete in učinkovitosti iz strani inštituta Trimbos iz Nizozemske in del je bil posvečen oceni iz strani uporabnikov programa. Cilj tokratnega zbiranja podatkov je bil v preverjanju razširjenosti nezadovoljstva, ki smo ga zaznali v pogovorih s posamezniki vključenih v zdravljenje odvisnosti in hkratnih obiskovalcev programov zmanjševanja škode. Osredotočili smo se na odnos zdravnik pacient ter na informiranost uporabnikov programa glede nekaterih vidikov sistema zdravljenja odvisnosti.

Sistem nadomestnega zdravljenja je možno ocenjevati iz mnogih vidikov učinkovitosti. Ocenjujemo lahko vpliv na pozitivne spremembe, kot so stabilizacije odvisnosti, vpliv na socialno vključenost ipd. Tudi nezadovoljstvo uporabnikov programa je lahko v določeni meri faktor v evalvaciji programa, vendar so razlogi morebitnega nezadovoljstva mnogoplastni in povezani s širšim družbenim kontekstom. Prispevek se ni poskušal spuščati v nič podobnega. 91 anketiranih posameznikov ni predstavljal reprezentativen vzorec in pridobljenih podatkov ni bilo možno linearno prikazati kot značilnost pacientov vključenih v nadomestno zdravljenje. Zbrani podatki ponujajo le signal izvajalcem ter povratno informacijo iz strani pacientov.

Veliko nezadovoljstva uporabnikov programa izvira iz neinformiranosti ter nerazumevanja principov nadomestnega zdravljenja. Podatki poleg ostalega opozarjajo na kontroverznost sistema ugodnosti, vezanih na recidive, ki so na videz neuspešni iz vidika stabilizacije pacientov. Čeprav je populacija pacientov 10 let starejša od tiste, ki jo je obravnavala raziskava iz leta 2007, so podatki glede deleža uporabnikov z ugodnostmi enkrat tedenskega obiskovanja ambulante nespremenjeni (~20%uporabnikov programa - obe skupini anketirancev nista reprezentativna vzorca). Raziskave, ki so preizkušale drugačne pristope, nas opozarjajo na obstoj učinkovitejših pristopov. Uporabniki z ugodnostmi manj pogosto prekinjajo zdravljenje ter so manj verjetno hospitalizirani zaradi različnih razlogov povezanih z uporabo droge. Da ne omenjamo posledic lažje zaposljivosti in socialnega vključevanja.

Ena od bolj konstruktivnih posledic zbiranja podatkov glede problematike zdravljenja odvisnosti ter sistema, ki je v veljavi znotraj »Metadonskih centrov«, je spoznanje, da smo delavci v programih ZŠ in terapevti znotraj CPZOPD-jev zavezani k sorodnim ciljem in da lahko s sodelovanjem prispevamo k izboljšanju počutja naših strank. S tokratnim zbiranjem podatkov o pritožbah, mnenju, razumevanju nadomestnega zdravljenja in motivacijah za stabilizacijo oz. detoksikacijo, smo prispevali k opravnomočenju samih uporabnikov programa in preverjanju moči argumentov glede pomislekov in dvomov, ki se pojavljajo v procesu definiranja terapevtskih ciljev in v odnosu s terapevtom (zdravnikom – psihiatrom – psihologom). Pomembna plat teh pogovorov je tudi v seznanjanja s pravicami pacienta in s tem povezanimi postopki.

Kratek opis pridobljenih podatkov:

Povprečen uporabnik NZ, ki obiskuje programe ZŠ je star 40 let in je v povprečju 17 let odvisen od opiatov. 2/3 ima srednjo šolo ali več in 72% je nezaposlenih. Polovica je že bila v zaporu. Polovica vprašanih dobiva poleg nadomestne terapije tudi ostala zdravila, tretjina uživa samo terapijo brez dodatnih substanc. Le 21% obiskuje center 1x tedensko. 70% je na nadomestnem zdravljenju z metadonom. 53% bi si želeli heroin na recept. 60% tistih na metadonu je zasledili napake v doziranju. V povprečju 6 poskusov detoksikacije – 37% DTO v Lj – 10% je uporabilo alternativne metode (hitra detoksikacija ali ibogain). Uporabniki se pritožujejo glede zagotavljanja anonimnosti, odnosu osebja, nestrinjanjem s pristopom zdravljenja ter z režimom ugodnosti ter režimom nadzora. 29% bi raje obiskovali splošnega zdravnika.

Komentar: Sistem nadomestnega zdravljenja je sicer del širše zdravstvene mreže, vendar je po svojih značilnostih poseben. Zdravniki so namreč pri predpisovanju zdravil zavezani striktnim omejitvam, ki so bolj kot strokovno, politično določene. Eden od pomembnih dejavnikov je namreč želja po omejevanju dostopnosti zdravil, potencialno privlačnih za ilegalni trg s psihoaktivnimi substancami. Pacienti v programu NZ zato nosijo skupinsko krivdo statistično bolj verjetne zlorabe predpisane terapije in si zaradi tega le stežka priborijo zaupanje glede nenadzorovanega odmerjanje zdravil. Tak pristop je problematičen iz vidika ustavnih pravic in hkrati neuspešen iz vidika zastavljenih ciljev. Z omejevanjem in nadzorom, hkrati zmanjšamo dostopnost oz. privlačnost vstopa v sam program zdravljenja in s tem povečamo število odjemalcev ilegalne trgovine z zdravili. Sistem korenčka in palice pač ne deluje.  Bolj ko se osredotočamo na probleme, bolj jih s tem poglabljamo. Osredotočimo se raje na rešitve in uporabnike postavimo v aktivno vlogo. S polaganjem zaupanja uporabnikom lahko presežemo odnose, ki temeljijo na eni strani na manipulacijah ter na drugi na nezaupanju in kontroli.