Banner kondom 1
Login

 
Slika strani
 

Logo društva Projekt Človek

 
EMCDDA
 

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti

 
Kontakt
 


Naslov1: Ljubljanska cesta 6,

Telefon: 05-626-00-11,
Mobitel: 051-382-169
(Strokovna vodja)
Fax: 05-626-00-12,
email: drustvo_svit@t-2.net

Naslov2: Koper, Dolga reber 5,

GSM1: 051-683-099,
GSM2: 031-287-751
email: drustvosvitsc@gmail.com

 
Napotitev v komuno
objavljeno: 19. 05. 2009

TERAPEVTSKA SKUPNOST LAUTARI

Kontakt: GSM 031-287-751, e-mail:  drustvosvitsc@gmail.com

Predstavitev
 • Od leta 1993 vsebinsko in finančno samostojna namestitvena terapevtska skupnost
 • Ne deluje na verski osnovi
 • Sprejema tako fante kot dekleta
 • Za naše uporabnike brezplačna
Cilji
 • Pomoč mladim pri premagovanju problema zasvojenosti od nedovoljenih drog
 • Ponovna socialna vključitev s pomočjo dela in psihosocialne podpore
 • Delo z družino
Komu je namenjena
 • Polnoletnim uporabnikom nedovoljenih drog
 • Družinam
 • Posredno vsem javnim ustanovam na področju vzgojno-izobraževalnega dela in zaposlovanja
Vključitev v program
 • Prvi informativni in svetovalni razgovor v našem društvu
 • Izdelava individualnega načrta do vključitve (abstinenca, ureditev dokumentacije …)
 • Kolokvij s predstavniki TSL iz Italije (socialna anamneza)
 • Vključitev v čim krajšem času
Izvajalci programa
 • Nekdanji zasvojenci, ki so uspešno zaključili program
 • Vzgojitelji
 • Delovni inštruktorji
 • Psiholog (odgovoren za terapevtski program)
 • Zdravnik in psihiater (zunanja sodelavca)
Potek programa
 • Sprejemni center
 • Terapevtska skupnost
 • Ponovna vključitev v družbo

Celoten program traja 3 do 5 let oz. kolikor je po mnenju strokovnega tima potrebno (individualni pristop)

Kaj je dobro vedeti ob vstopu
 • Potrebujejo evropsko zdravstveno zavarovanje
 • Denar za dodatne stroške
 • Prejemniki socialne pomoči pooblaščeno osebo v Sloveniji za urejanje dokumentacije
Kaj kot društvo ponujamo
 • Podporo in spremljanje ves čas trajanja programa
 • Individualno svetovanje
 • Delo z družino
 • Tedensko in mesečno strokovno vodeno skupino za svojce vključenih
 • Individualno delo s partnerji vključenih
 • Telefonsko dosegljivost tudi izven rednega delovnega časa (v nujnih primerih)
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami (sodišče, zapori, CSD, CPZOPD …)
Zaključek

S pravilno odločitvijo, vztrajnostjo in vloženim trudom je mogoče zaživeti svobodno.