Svit 4

Izšla je četrta številka časopisa društva Svit.

Svit 3

Izšla je tretja številka časopisa društva Svit.

Svit 2

Izšla je druga številka časopisa društva Svit.

Svit 1

Izšla je prva številka časopisa društva Svit.

Časopis društva Svit

Časopis z imenom Svit je periodična časopisna izdaja v tiskani in elektronski obliki, ki je začela z delovanjem 01.08.2013 in pokriva področje zmanjševanja škode in zmanjševanja povpraševanja na področju prepovedanih drog. V letu 2013 bo izšla prva, uvodna številka časopisa, v letu 2014 pa bomo objavili 4 številke v trimesečnih presledkih.

Program Svit glasilo

Idejna zasnova programa

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

Društvo Svit je že nekaj let razvijalo idejo o obuditvi glasila, ki bi vsebinsko dopolnilo spletno stran društva in uspelo angažirati krog zainteresiranih v redno medijsko aktivnost. Program predvideva organizacijo delovnega tima in mreže sodelavcev-prostovoljcev iz kroga aktivnih uporabnikov drog, študentov iz različnih študijskih področij in strokovne javnosti, z namenom organizacije periodične časopisne izdaje v tiskani in elektronski obliki, ki pokriva področje zmanjševanja škode in zmanjševanja povpraševanja na področju prepovedanih drog. 

Subscribe to Front page feed