Novo na strani
 

 
Slika strani
 

virus hepatitisa v barvah

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
6.slovenska konferenca
objavljeno: 04. 04. 2018

28. in 29 marca 2018 smo v Cankarjevem domu prisostvovali 6. slovenski konferenci o odvisnosti. Program prvega sklopa konference je pokrival izkušnje, izzive, potrebe na področjih preprečevanje, zmanjševanje škode in zdravljenje odvisnosti od drog. Prvi del konference je vseboval predstavitev projekta MZ glede Razvoja in nadgradnje mreže mobilnih enot za izvajanje 4 vsebinskih sklopov. Eden od teh zadeva tudi Društvo Svit Koper, ki je v paketu z diplomirano zdravstveno delavko dobilo obljubljen nov kombi za izvajanje terenskega dela.

Jože Hren iz MZ je predstavil Slovenski ter Evropski strateški načrt na področju prepovedanih drog. Slovenija se v zadnjih letih sooča s spremembo glede vrste uporabljanih drog. Populacija opiatnih uporabnikov se stara in mladi so se preusmerili v uporabo novih psihoaktivnih substanc. Slovenci se tudi težko dogovarjamo glede prilagajanju politik in najbolj nazorna so razhajanja pri predlogih regulacije konoplje. Cilji slovenskih prizadevanj so zbrani v petih točkah, ki jih lahko strnemo v: preprečevanje uporabe, okužb in smrti, podpora zdravljenju in reintegraciji, podpora mreženju programov ter lov na kriminal povezan s trgovino z drogami.

Marjeta Ferlan Istinič je predstavila vlogo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti na področju obravnave zasvojenosti. Ministrstvo že vrsto let nastopa kot spodbujevalec razvoja programom urejanja socialnih stisk na področju zasvojenosti z drogami, alkoholom, igrami na srečo, motnjami hranjenja, zasvojenost zaradi spleta, ipd. V zadnjih letih je ministrstvo posvetilo dosti energije pri evalvaciji verificiranih programov ter pri povezovanju vseh služb, ki delujejo znotraj področja obravnave odvisnosti.

OTVORITEV 6.Slovenske konference o odvisnosti Nastop skupine ŠENTBENT POSVET: Izkušnje, izzivi, potrebe...: preprečevanje, zmanjševanje škode, zdravljenje, rehabilitacija... Luka Mrak: RAZVOJ IN NADGRADNJA MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG Jože Hren: STRATEŠKI IN OPERATIVNI NAČRTI NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V EU IN SLOVENIJI Predsedujoči: Vesna Kerstin Petrič, Marjeta Ferlan Istinič, Andrej Kastelic Marjeta Ferlan Istinič: VLOGA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NA PODROČJU OBRAVNAVE ZASVOJENOSTI Konferenci je prisostvovalo okoli 140 posameznikov Milan Krek: MREŽA CENTROV ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI IMA SVOJO PRIHODNOST V SLOVENIJI Mercedes Lovrečič: ŠKODLJIVA RABA ALKOHOLA IN ZDRAVSTVENE POSLEDICE V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z MEDNARODNIM POVPREČJEM: POSNETEK STANJA IN IZZIVI Helena Koprivnikar: TOBAČNI IN POVEZANI IZDELKI V SLOVENIJI Maša Serec: RAZVOJ IN NADGRADNJA MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG Luka Mrak: RAZVOJ IN NADGRADNJA MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

Milan Krek je na konferenci predstavil raziskavo mreže CPZOPD-jev (metadonski centri) opravljene leta 2016. Rezultati so kljub pomanjkljivostmi povzročenimi zaradi ekonomske krize (pomanjkanje kadrov), v seštevku pozitivni. Že sam naslov predstavitve je govoril o pomembnem mestu, ki ga imajo centri pri obravnavi odvisnosti. Sama disciplina je seveda postavljena pred izzive starajoče populacije uporabnikov programa ter težavam, ki ga povzroča neenotna obravnava pacientov.

Maša Šarec je predstavila program iz vidika Ministrstva za zdravje: «Z novim programskim obdobjem kohezijske politike bomo pridobili mobilne ambulante za substitucijsko zdravljenje, mobilni laboratorij za analizo snovi in preprečevanje tveganj in mobilno enoto za socialno in zdravstveno rehabilitacijo. Z vsemi programi bomo v Sloveniji pridobili celostno in uporabnikom prilagojeno obravnavo njihove problematike, prav tako pa bomo z razširitvijo mreže močno izboljšali dostopnost programov pomoči

Luka Mrak pa porodne težave izvajalcev, ki režejo ledino v model sodelovanja sociale in zdravstva. Prisotnost diplomiranega zdravstvenika, ki so ga programi pridobili v paketu z že več let obljubljenim terenskim vozilom, naj bi doprinesla k zmanjševanju zdravstvene škode uporabnikov in skupaj z ostalimi strokovnjaki v timu začela novo paradigmo terenske obravnave uporabnikov pri nas. »Kljub vsem dobrim namenom povezovanja in še boljšega dela pa se nam izvajalcem, ki v konzorcijskih partnerstvih z območnimi zdravstvenimi domovi skupaj opravljano storitve zmanjševanja škode, odpirajo številne dileme in vprašanja.«

Helena Koprivnikar je predstavila stanje glede uživalcev tobaka: »V Sloveniji kadi približno vsak četrti odrasli prebivalec, … , med 15-letniki jih je 40% že kdaj kadilo, 13 % pa jih kadi vsaj enkrat na teden ali pogosteje.« Med mladimi so tudi zelo popularne elektronske cigarete (12% za razliko od 1% med odraslimi) ter uporaba vodnih pip, ki hlape hladijo ter vaporizatorjev pri katerih tobak ne gori temveč se inhalira hlape uplinjenih učinkovin tobaka. Koncept je prevzet od uporabnikov izdelkov iz konoplje, ki so se hoteli izogniti nega