Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Click for support
objavljeno: 10. 09. 2015

4. septembra 2015 smo se udeležili strokovnega srečanja v okviru evropskega projekta »Click for support«, kjer so bile predstavljene smernice spletnega svetovanja za mlade uporabnike prepovedanih drog. Dogodek je organiziral mariborski Nacionalni inštitut za JZ. Na njihovi spletni strani si lahko preberete celovito poročilo projekt.

Predstavitev evropske mreže »euro net« in projekta Click for support, asist.Olivera Stanojević Jerković dr.med.spec in Jasmina Vrečko, univ. dipl. soc. del., NIJZ Ključna priporočila za učinkovite spletne intervencije na področju selektivne preventive drog, Jasmina Vrečko, univ. dipl. soc. del., NIJZ Delo po skupinah Delo po skupinah 2 Izkušnje nevladne organizacije s spletnimi intervencijami pri delu z uporabniki prepovedanih drog, Anja Mihevc, univ. dip. soc. ped., strokovna delavka v DogArt centru  Izzivi pri oblikovanju spletnih intervencij, doc.dr.Marko Hölbl, univ. dipl. inž. rač. in inf., Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Spletne aplikacije morajo biti prilagojene široki paleti naprav, ki so danes v uporabi, ...

Spored srečanja je vseboval predstavitev samega projekta, izkušnje nevladnih organizacij s spletnimi intervencijami pri delu z uporabniki prepovedanih drog ter predavanje o tehničnih izzivih pri izdelavi spletnih vsebin. Večino dela je bilo opravljenega po skupinah, kjer smo razglabljali o naših izkušnjah glede spletnih intervencij ter o njihovi razvitosti v našem okolju. Skušali smo na novo razmisliti o smernicah, ki bi bile primerne pri pridobivanju ter zadrževanju obiskovalcev spletnih intervencij, ki bi bile hkrati učinkovite ter ne bi povzročile dodatne škode. Debata po skupinah je najbolj zaživela ob vprašanju temeljne usmeritve intervencij. Vprašanje se je glasilo: ali naj bo cilj intervencij doseganje abstinence, ali pristop zmanjševanja škode, kjer bodo spletne vsebine vsebovale napotke o varnejši uporabi drog. Čeprav je večina izbrala slednje, so posamezniki zagovarjali stališče, da je pri delu z mladimi potrebno imeti bolj nepopustljivo držo, ki ne daje vtisa da odobravamo življenjski stil, ki vključuje uživanje opojnih substanc. Argument ogroženih otrok je po navadi vedno dober nastavek za vpletanje čustev v reševanje problematike drog v nasprotju s pristopom, ki temelji na ciljih, ki so realni in uresničljivi ter temeljijo na znanosti ter raziskovalnem delu.

Nekaj o samem projektu »Dlick for support«

V projektu je sodelovalo 13 držav i Evrope s ciljem izdelave smernic za izdelavo spletnih intervencij za svetovanje na področju drog ter ozaveščanju strokovnjakov iz tega področja o pomembnosti novih tehnologij pri njihovem delu. V drugem delu projekta so bili k sodelovanju povabljeni uživalci drog, ki so podali mnenje o kvaliteti obstoječih spletnih vsebin. V ocenjevanju so bile izbrane tri spletne intervencije »Med.over.net« , »Reduser« aplikacija združenja DrogArt ter »To sem jaz«. Najboljšo oceno je dobila aplikacija združenja DrogArt, ki je namenjena pomoči in samopomoči uporabnikom drog. Aplikacija je dostopna na naslovu http://drogart.reduser.si/ in jo uporabniki lahko uporabljajo povsem samostojno. Aplikacija je namenjena posameznikom, ki uporabljajo alkohol ali druge droge in bi radi s svojo uporabo prenehali, jo zmanjšali ali zmanjšali škodljive posledice svoje uporabe. V aplikaciji lahko beležiš svojo uporabo drog, počutje, hlepenje po drogi in svoje aktivnosti. Pregleduješ, spremljaš in primerjaš pa jih lahko v koledarju ali na grafu. Zastaviš si lahko cilje, tiste, vezane na uporabo drog, na aktivnosti in splošne cilje ter sproti preverjaš, kako ti... Več si preberite na naslovu aplikacije