Novo na strani
 

 
Slika strani
 

konferenca v Ljubljani

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Correlation konferenca
objavljeno: 19. 12. 2011

Ljubljana, Slovenija 12 - 14 december 2011

Izhod iz obrobja - premikanje polja samoumevnosti in vpliv na spremembe

Vsebine predstavitev so na razpolago na tem naslovu  

Cilji Correlation network so:

  • izboljšati prevencijo, oskrbo in zdravljenje, ki je namenjeno krvno prenosljivih bolezni (BBID-blood-borne infectious diseases), zlasti hepatitis C in HIV / AIDS, med ranljivimi skupinami posameznikov
  • Povečanje dostopnosti storitev in kvalitativno izboljšanje intervencij za promocijo zdravja
  • Krepitev zmogljivosti med ponudniki zdravstvenih storitev
  • Vplivanje na zdravstveno politiko

Konferenca je bila organizirana pod okriljem ministerstva za zdravje. Organizacija Correlation je podprta iz strani Evropske komisije in je mreža izvajalcev in uporabnikov programov , raziskovalcev ter oblikovalcev politike na področju drog in odvisnosti.

12.december - ponedeljek

Otvoritveni nagovor so imeli.

Izzivi pri oblikovanju politik

Prvi govorec je bil Dr. Chris Tyler, Executive Director for Science and Policy, University of Cambridge, UK Opozoril je na specifiko samega področja politik do drog, kjer so njeni oblikovalci podvženi iracionalnim vzgibom. Znanstveno podprto dejstvo je v takem kontekstu največkrat obrobnega pomena. Govorec si je sposodil nepozabno argumentacijo Busheva obrambnega ministra Donalda Ramsfelda  pri razlagi povoda za napad na Irak. Known knowns, known unknowns in unknown unknowns je dopolnil z unknown knowns. Kot analogijo neznanih vedenj (unknown knowns) lahko postavimo relativno škodljivost posameznih drog, kot sta ekstazi in marihuana ter nesposobnost politike, da se sooči z nekonsistentnostjo posameznih ukrepov na področju represije.

Ovire pri preseganju nekonsistentnosti lahko razdelimo na: insitucionalne, politične, kulturne in človeške ovire, kot so nevednost, samoizpolnjujoča napoved, napaka potrditve, argument zmernosti, zamenjava vzroka s posledico ipd. Prav zadnji primer človeških ovir je po mojem mnenju zelo odločilen pri nedojemanju škodljivosti politik, ki temeljijo na represiji. Prav te posledice represivnih ukrepov, so v očeh zagovornikov – paradoksalno –  argument, ki jih utemeljuje oz. opravičuje. 

Zadnji sklop predstavitve je govoril o potrebi po strokovnjakih, ki pri svojem delovanju združujejo znanstveno in politično dimenzijo (science-policy professionals).

Jean Paul Grund, raziskoval iz Prage je poudaril dejstvo, da je za politike področje drog zelo nepopularna tema. Pravilo, ki se ga ti zavedajo je, da ne bodo izvoljeni, če bodo govorili več kot o eni, dveh temah. Neuradno so sicer pripravljeni izraziti podporo posamenim ukrepom, a javno tega niso pripravljeni potrditi. Se pač ne izplača.

Se nadeljuje … 

Slike, posnetki in komentarji iz konference: