Login

 
Slika strani
 

Obstajajo utemeljeni dokazi, da se s povečevanjem razpoložljivosti in uporabe sterilne opreme za vbrizgavanje za injicirajoče uživalce droge občutno zniža okužba z virusom HIV in da ni nobenih dokazov o kakšnih večjih nepričakovanih negativnih posledicah

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terendko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
pisarna: 064-233-998
email: drustvo_svit@t-2.net

 
Dejavnosti
objavljeno: 19. 05. 2009

Osnovne dejavnosti
  • Dnevni center (DC) zagotavlja varen prostor za neformalno druženje uporabnikov in zaposlenih v programu in je po potrebi namenjen izvajanju dejavnosti za aktivno reševanje težav in socialnih stisk uporabnikov nedovoljenih drog. V prostorih DC izvajamo razdeljevanja sterilnega materiala za varnejšo uporabo drog, Organiziramo tudi tematske pogovore in informativne predstavitve z namenom spodbujanja uporabnikov k večji socialni vključenosti. Uporabniki DC imajo tudi možnost uporabe sedmih računalnikov in sodelovanje pri tečajih računalniškega opismenjevanja. Uporabniki DC imajo poleg vsakodnevne malice ter toplega napitka, možnost vzdrževanja osebne higiene. Dejavnost se izvaja na sedežu društva – Ljubljanska c. 6.
  • Terensko delo, v okviru katerega poteka informiranje uporabnikov o načinih preprečevanja zdravstvenih in socialnih posledic uživanja drog oziroma o možnostih reševanja le-teh, v kolikor so že nastopile; razdeljevanje sterilnega materiala za injiciranje, kondomov, raznih informativnih gradiv, sprejemanje in zbiranje uporabljenih insulink.
  • Skupina za svojce, v okviru katere nudimo strokovno podporo in pomoč svojcem.
  • Informativna dejavnost vključuje osebno in telefonsko informiranje v zvezi s problematiko drog.
  • Svetovanje.

Naše druge dejavnosti

  • Socialna preventiva s poudarkom na razvoju selektivne preventive
  • Predavanja, delovni posveti, okrogle mize; izvajamo po dogovoru ali v sklopu obeleženja meseca preventive
  • Raziskovalna dejavnost
  • Izvajanje anonimnega nevezanega testiranja na virus HIV v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja
  • Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami, ki delujejo na področju problematike drog na lokalnem in nacionalnem nivoju