Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Oskar gre k počitku

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Deklaracija
objavljeno: 26. 07. 2010

Avtor (ica): Ana, DrogArt

Dunajska deklaracija?


Danes, v petek, 23. 7. 2010, se zaključuje XVIII. Mednarodna konferenca AIDS (AIDS 2010), ki se je pričela prejšnjo nedeljo na Dunaju, v Avstriji.

V sklopu te konference je skupina strokovnjakov in organizacij pripravila Dunajsko deklaracijo, s katero želijo izboljšati zdravje in varnost s pomočjo vključevanja znanstvenih dokazov v politiko do drog. Na drugi strani so se zbrali nasprotniki te deklaracije, ki se z njo ne strinjajo in za to tudi podajajo protiargumente. Na kratko si poglejmo stališča obeh strani.

Dunajska deklaracija
Ta deklaracija je nastala kot odgovor na neuspešno »vojno proti drogam«, ki se je odvijala v zadnjih desetletjih in na podlagi raziskav, ki so jih izvajali v tem času na področju uspešnosti take politike. Rezultati namreč kažejo, da represivna politika ni dosegla želenih rezultatov, da se uporaba drog ni nič zmanjšala, prav tako pa ostajajo okužbe s HIVom velik problem povsod po svetu (velik delež okuženih preko injiciranja). Avtorji naštevajo samo nekatere negativne posledice tovrstne politike do drog:
> Epidemija HIVa zaradi kriminalizacije uporabnikov drog in prepovedi deljenja sterilnih igel ter substitucijskih terapij.
> Izbruh okužb s HIVom v zaporih zaradi kaznovalne politike brez preventivnih programov.
> Spodkopavanje zdravstvene oskrbe z ukrepi kaznovalnega sistema, ki odvrača uporabnike od primerne oskrbe ter jih usmerja v okolja z več tveganji.
> Kriza kazenskopravnega sistema zaradi rekordnega povečanja števila zapornikov v številnih državah, kar ponekod negativno vpliva na delovanje celotnih skupnosti.
> Stigmatizacija uporabnikov drog, kar krepi popularnost kriminalizacije in zmanjšuje učinke preventivnih akcij.
> Močno kršenje človekovih pravic, predvsem v nekaterih državah, kjer je kazen za uporabo lahko tudi usmrtitev.
> Velik črni trg, za katerega ocenjujejo, da letno znaša 320 milijard ameriških dolarjev, pri čemer so zaslužki popolnoma nekontrolirani iz strani posameznih vlad, uporabijo pa se naprej v kriminalne namene. Tovrstno »gospodarstvo« je destabiliziralo cele države, npr. Kolumbijo, Mehiko in Afganistan.
> Milijarde davkoplačevalskega denarja so bile porabljene za neučinkovite ukrepe »vojne proti drogam«, ki ni dosegla želenih ciljev, je pa vplivala na zgornje neželene posledice.
Predlagani ukrepi, ki naj bi izboljšali stanje, torej ukrepe, ki bi zmanjšali tveganja in hkrati ne bi povzročili dodatne škode:
> Transparenten pregled učinkovitosti dosedanjih politik.
> Implementacija in evalvacija javno-zdravstvenega pristopa, ki temelji na znanstvenih dokazih in ki naslavlja individualno in skupnostno škodo, ki izvira iz uporabe nedovoljenih drog.
> Dekriminalizacija uporabe drog, spodbujanje programov, ki dokazano delujejo pri obravnavi odvisnosti in odprava nekaterih programov pomoči, ki so neučinkoviti in ki kršijo temeljne človekove pravice.
> Brezkompromisna potrditev in uresničitev HIV intervencij (Target Setting Guide), ki so jih pripravili WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), UNODC (Pisarna za droge in kriminal pri ZN) in UNAIDS (Skupni program ZN za HIV/AIDS).
> Pomembna vključitev uporabnikov razvoj, spremljanje in implementacijo storitev in politik, ki vplivajo na njihovo življenje.

Na koncu opozarjajo še, da politika do drog, ki temelji na znanstvenih dejstvih, ne bo povzročila prenehanja uporabe drog, niti težav, ki iz uporabe drog izvirajo. Ima pa nova orientacija politike (temelječe na dokazih) v smeri spoštovanja posameznika in upoštevanja človekovih pravic potencial zmanjšanja škode, ki jo je napravila dosedanja politika in bi omogočila preusmeritev finančnih sredstev, kjer se jih najbolj potrebuje: implementacija in evalvacija na dokazih temelječe preventive, regulirano zdravljenje in intervencij zmanjševanja škode.
Več o sami deklaraciji in njenih iniciatorjih ter podpornikih si lahko preberete na uradni spletni strani deklaracije.

Dokument proti Dunajski deklaraciji

Deklaracija je povzročila močan odziv, ki so ga združili v skupnem dokumentu proti dunajski deklaraciji. Na spletni strani začnejo z direktno protiargumentacijo: »Kriminalizacija uporabe prepovedanih drog zagotavlja pozitivne zdravstvene in socialne koristi in odvrača od uporabe drog, ki nima zdravstvenega namena. Prav taka uporaba povzroča veliko škodo posameznikom prizadetih od HIVa/AIDSa. Zaporne kazni, ki spoštujejo človekove pravice, in omogočajo zdravljenje od odvisnosti, lahko pospešijo posameznikov napredovanje v boju proti odvisnosti in osebam s HIVom/AIDSom preprečijo škodljive posledice povezane z uporabo drog ter preprečijo nadaljnje širjenje obeh bolezni HIVa/AIDSa in odvisnosti od drog.«

Podpisniki tega dokumenta trdijo, da se Dunajska deklaracija moti v treh ključnih točkah, in sicer:

1. Kriminalizacija uporabe prepovedanih drog samo še povečuje razsežnosti HIV/AIDS epidemije.
Prepoved uporabe drog ne spodbuja širitve HIVa/AIDSa, kvečjemu zmanjšuje uporabo prepovedanih drog tako med splošno populacijo kot med populacijo okuženo s HIV/AIDS. Uporaba prepovedanih drog slabi imunski sistem, kar je lahko fatalno pri osebah s HIV/AIDS. Uporaba prepovedanih drog je povezana s tvegano spolnostjo, ki je eden od virov prenosa HIVa/AIDSa, na način, ki ga izmenjava igel ne more preprečiti. Zmanjšanje razsežnosti uporabe drog je del rešitve v boju proti HIVu/AIDSu.

2. Promocija pristopov kazenska pravosodja in zdravstva je v nasprotju s politiko do drog.
Preventiva in zdravljenje sta hvalevredna cilja, ki imata namen zmanjševanja uporabe prepovedanih drog, vendar veliko tako imenovanih programov »zmanjševanja škode« prispevajo zgolj k normalizaciji uporabe drog in s tem neizbežno tudi k večji uporabi drog v nezdravstvene namene, kar seveda privede k večji škodi povzročeni z uporabo prepovedanih drog. Pravo zmanjševanje škode se doseže z zavrnitvijo uporabe prepovedanih drog za izboljšanje zdravja in varnosti morebitnih uporabnikov drog.
Za promocijo javnega zdravstva in varnosti ter za zmanjšanje obsega uporabe prepovedanih drog in HIVa/AIDSa podpisniki dokumenta proti Dunajski deklaraciji podpirajo uravnoteženo omejevalno politiko do drog, ki uporablja kazensko-pravni sistem, nelegalni status substanc, ki se ne uporabljajo v zdravstvu, vse to z namenom krepitve preventive in zdravljenja. Trenutno politiko do drog je mogoče izboljšati. Sistem zdravljenja lahko sodeluje s kazensko-pravnim sistemom z inkorporacijo novih, učinkovitih strategij, ki temeljijo na dokazih, za zmanjšanje uporabe drog med prestopniki. Ti pristopi zmanjšujejo število morebitnih novih zločinov in s tem povezanega kaznovanja z zaporno kaznijo.

3. Največji stroški uporabe prepovedanih drog so tisti, ki jih zgenerira kazensko-pravni sistem.
Največjih stroškov z uporabo prepovedanih drog ne proizvaja kazensko-pravni sistem, temveč sama nemedicinska uporaba drog. Ti stroški ne vključujejo zgolj bolezni in smrti, temveč tudi zmanjšano produktivnost in visoke stroške zdravstvenih storitev, ki jih skreira uporaba prepovedanih drog.

"Predani smo prizadevanjem za izboljšanje trenutne politike do drog za nadaljnje zmanjševanje uporabe prepovedanih drog, kar bomo dosegli z uravnoteženo strategijo, ki vključuje kazensko-pravni sistem. Ne izbiramo med preventivnimi aktivnostmi in zdravljenjem ter kazensko-pravnimi akcijami, pomembno je, da najdemo načine, kako lahko le-ti produktivno sodelujejo (noben pristop tega ne more doseči samostojno, brez drugega). Vemo, da gresta preventiva na področju uporabe drog in HIV/AIDS preventiva z roko v roki in ne smeta delati ena mimo druge.

Več o Dokumentu proti Dunajski deklaraciji in njegovih podpornikih si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Kakšno pa je vaše mnenje? Kakšni ukrepi, kakšna politika se vam zdi uspešna ali se vam zdi, da bi lahko bila uspešna pri obravnavi uporabe prepovedanih psihoaktivnih snovi in spoprijemanjem s HIVom/AIDSom? Debata je odprta na DA forumu.