Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Svitova maskota Svitko

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Delavnica no3
objavljeno: 30. 11. 2009

11.9.2009 smo se udeležili 3. delavnice

v sklopu projekta Podpora za civilni dialog in partnerstvo pri spoprijemu s problematiko drog, z naslovom »Možnosti za mreženje in povezovanje NVO na področju dela s starši uživalcev drog«

Delavnico je vodil dr. Bogdan Polajnar. Poleg treh svitovcev so na delavnici sodelovali predstavniki društev Karitas, Zdrava pot, Želva, Vir, Altra in Stigma.

Pri pregledu stanja in odprtih problemov NVO na področju dela s starši uživalcev drog smo prišli do nekaterih ugotovitev:

  1. Neustrezna in ne-enakomerna pokritost RS po vseh regijah in občinah
  2. Premalo ustreznega kadra
  3. Ni enotnih kriterijev za usmerjanje uporabnikov (triaža)
  4. Neizkoriščenost nekaterih NVO
  5. Neorganiziranost pri mreženju – ozka grla in sočasna neizkoriščenost kapacitet in kadra NVO
  6. Doktrinarna zastarelost in strokovna nedodelanost programov

Hkrati pa smo v sklopu delavnic naredili skupno dve vaji.

Prva vaja je bila ustvarjanje idej na postavljeno vprašanje, kako lahko NVO v RS bolje sodeluje na področju dela s starši uživalcev drog. Pri tem smo uporabljali tehniko “brainstorming” in prišli do naslednjih idej:

Druga vaja pa je bila namenjena iskanju konkretnih idej pri povezovanju NVO. Ugotovitne iz naše skupine prikazuje naslednji diagram.

Diagram prikazuje možne povezave med NVO, puščica pa nakazuje smer  te povezave. Pri možnih povezavah smo izhajali predvsem iz potreb, ki jih ima konkretno društvo oz. problemskega stanja, ki bi ga bilo mogoče bolje reševati.