Login

 
Slika strani
 

Oskar gre k počitku

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti

 
Kontakt
 


Telefon: 031 296 930,
Mobitel: 064-168-880
(Strokovni vodja) email: drustvo_svit@t-2.net

 
Droge-kriminal
objavljeno: 19. 05. 2009

Droge in kriminal: Kritičen razmislek o njuni zvezi(pdf)


Vera Grebenc

Povzetek:

Avtorica obravnava zvezo med drogami in kriminalom, Grebenc, ki se kaže v stereotipu uživalca drog kot kriminalca. V uvodu prikaže modele, ki narekujejo podobo uživalca drog in ki vplivajo na zaznavanje uživanja drog v javnosti. Zbere in primerja vrsto raziskav, ki bolj ali

manj utemeljeno dokazujejo ali ugotavljajo zvezo med kriminalom in drogami. Ob tem je pozorna na razlage nedoslednosti pri raziskovanju pojava. Posebej se ustavi pri trgu z drogami in dilanju kot nečem, čemur se ni mogoče izogniti, če posameznik želi nabaviti prepovedano drogo. Posebno pozornost nameni načinom in virom, s katerimi se običajno financira uživanje, saj v javnosti velja, da uživanje drog sili ljudi v nenadzorovana in nepredvidljiva dejanja, ki naj bi bila posledica hlepenja po drogi. Ugotovi, da si rezultati raziskav nasprotujejo, da se posledice prohibicije in z njo kriminalizacije ljudi, ki uživajo droge, prikriva s statistikami o kaznivih dejanjih uživalcev drog in da imajo uživalci drog pomembno vlogo pri ustrahovanju družbe.