Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Andej Kastelic predsedujoči SEEA konference v kongresnem centru Cankarjevega doma

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

05. 10. 2009 je bila v kongresnem centru Cankarjevega doma

v Ljubljani na sporedu 5-a konferenca združenja terapevtov, ki se ukvarjajo z zdravljenem odvisnosti EAAT(5th European Association of Addiction Therapy Conference).

Prisostvoval sem samo prvemu dnevu konference in pred vami je kratek opis videnega in slišanega.

pozdravni_nagovor.jpg
Dr. Andrej Kastelic, predsednik organizacijskega odbora konference, je v pozdravnem nagovoru pred polno dvorano kongresnega centra Cankarjevega doma, udeležence informiral o vsebinskem in oblikovnem poteku konference, kjer bo govora o odvisnostih v različnih pojavnih oblikah: od.kemičnih odvisnosti do odvisnosti, ki se odražajo preko našega vedenja, v stilu življenja, oz. razmišljanju. Predsedujoči je med drugim omenil rezultate javnomnenjske raziskave, v kateri je slovenska javnost ocenila, da je alkohol po številu rednih uporabnikov, najbolj problematiča droga. Sledila naj bi mu marihuana in heroin. Slovenci ocenjujejo, da je rednih uporabnikov alkohola dvakrat več od uporabnikov marihuane ter trikrat več od uporabnikov heroina. A v resnici so razmerja alkohola proti marihuani okoli 5 : 1 in proti heroinu najmanj 10 : 1. Zelo značilna je tudi ocena Slovencev glede uspešnosti programov za pomoč odvisnim od drog. 63% ima komune za najuspešnejše pri zdravljenju odvisnosti od opijatov in le 4% Slovencev bo na to mesto postavilo centre za zdravljenje odvisnosti (takozvane metadonske centre). Večina naših državljanov najbrž ne pozna destva, da le 10-15% odvisnih od opijatov izbere zdravljenje v komuni in če to pomnožimo s 15% uspešnostjo zdravljenja, dobimo precej nizko številko. V primerjavi s tem, so raziskave jasno pokazale na uspešnost centrov za zdravljenje odvisnosti, zato lahko zaključimo, da je nekaj narobe s komunikacijo strokovnjakov iz tega področja, ali pa s tem kako mediji to informacijo posredujejo.

Konferenco je uradno odprla ombutsman-ka Zdenka Čebašek Travnik in v stilu Martina Luthra Kinga izrazila svoje sanje o tem, da bi se terapevti odvisnosti združili in poenotili v prizadevanjih za skupen cilj bolje razumeti problematiko, in da bi s tem pripomogli k reševanju življenskih zagat v katerih se znajdejo odvisneži vseh vrst in stilov. V svojem nagovoru je poskušala najti skupno točko terapevtov iz različnih področij delovanja in njena ugotovitev je, da je to kar nas združuje v prvi vrsti stigma, ki se ne drži samo naših uporabnikov (odvisnih od bilo česa), temveč tudi vseh, ki se tem uporabnikom približajo. Druga stična točka, je po besedah slovenske varuhinje človekovih pravic, izgorevanje pri delu z odvisnimi. Za nekatere od nas je namreč značilen prevelik čustven vložek pri nerealno zastavljenih ciljih.

James Bell iz Avstralije je predstavil raziskave na področju varnosti in učinkovitosti pri zdravljenju odvisnih od opijatov. Zanimivi so bili izsledki raziskave, ki je poskušala ugotoviti korelacijo, med uspešnostjo tedenskih obiskov v ambulanti, v primerjavi z vsakodnevnim kontroliranim načinom administriranja zdravila, in načinom izbire kandidatov za tak režim. Presenetljiva je bila ugotovitev, da ni  bistvenih razlik med skupino stabilnih in urejenih pacijentov in skupino slučajno izbranih. Pri obeh je bil prepoznan pozitiven odziv na spremembo režima. Upam, da bodo podobne raziskave končno pripomogle k temu, da bodo odgovorni za politiko getoiziranja uporabnikov, z izgovorom preprečevanja črnega trga, le začeli skrbeti bolj za interese posameznih pacijentov, ne pa prevzemati delo in miselnost represivnih organov.

E. McCanze-Katz iz ZDA je predstavila izsledke raziskav interakcije substitucijskih zdravil z antiretroviralnimi preparati pri tretmanu bolnikov z AIDS-om

Dr. Adrian Dunlop, direktor centrov za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih drog iz Hunter New England Health, se je pohvalil z 40.000 pacijentov na substitucijskih programih, ki jih premore Avstralija.

Sergej Bazarya nas je v svoji reprezentaciji  seznanil z delovanjem Pompidou Group, ki deluje znotraj Sveta Evrope. Cilji te organizacije so med drugim poenotenje politikov, terapevtov in raziskovalcev pri razvoju multidisciplinarnih, inovativnih, učinkovitih politik, podprtih z znanstvenimi izsledki. Področja delovanja organizacije so:

  • kazenska zakonodaja,
  • sodelovanje z letališči (poročila o zaplembah drog),
  • raziskave,
  • etika obravnave odvisnosti,
  • Mednet (Mediteranska zveza),
  • Exass (evropska orgnizacija interesnih skupin v povezavi z zdravljenjen odvisnosti).

Za naše bralce je mogoče najbolj zanimivo področje etike in profesionalnih standardov v povezavi obravnave odvisnosti, s katerimi se skupina ubada in ta so: Testiranje v šoli (urinske kontrole), Testiranje na delovnem mestu, Testiranje pri rekrutiranju in Etična problematika pri raziskovanju.

SonjaHabic.jpg
Zelo zanimiv je bil nastop novinarke ljubljanskega radia Simone Habič, ki je govorila o medijskem poročanju o odvisnosti in o tem kako preseči očiten deficit informiranosti slovenske javnosti. Problem nestrokovnega in stereotipnega poročanja je po njenih besedah po eni strani pripisati novinarjem, ki se ne informirajo o tematiki o kateri poročajo in po drugi strani tržnemu modelu prodaje atraktivnih novic. Sonja Habič svetuje izvajalcem programov, da se temu prilagodijo in se naučijo svojo “zgodbo” prodati. Za tak pristop je potrebno skrbno načrtovanje in izdelava poslovnega načrta in izdelave modela komuniciranja z mediji.

trendi_dostopnosti.jpg

Od A. Piron-a smo izvedeli vse statistične podatke o razvoju dostopnosti substitucijskih programov v EU. Napredek je očiten. Od leta 93, se je število obravnavanih povečalo od 80.000 na 600.000. M. Trapencieris pa nam je opisal situacijo v Latviji. Osredotočil se je na problematiko prodora metamfetamina.

Žal se je moja prisotnost na konferenci s tem zaključila. Drugi dan konference se je osredotočil na obravnavo zdravljenja alkoholizma, tretji pa problematiko odvisnosti od iger na srečo. Kot zanimivost naj navedem prezentacijo N. Novak Vaca, ki je govorila o bigorexii-adonisov kompleks. Bigorexijo lahko uvrščamo med duševne motnje, motnje hranjenja, bolezeni odvisnosti, obsesivno kompulzivne motnje oz.motnje predstave o lastnem telesu ali celo etnične bolezni. Bigorexija se lahko kaže kot mehanizem izogibanja, način obvladovanja življenja, način izražanja samostojnosti in kontrole ali  tudi  kot reakcija na preteklo travmo. Raziskave kažejo, da je okoli 50% moških nezadovoljnih s svojim telesom in recimo v Veliki Britaniji je na steroidih 9% moških, ki obiskujejo fitness.

Samo Novakovič

 

 

05. 10. 2009 bo v kongresnem centru Cankarjevega doma v Ljubljani na sporedu

5th European Association of Addiction Therapy Conference

kjer bodo predstavili nove trende na področju obravnave odvisnosti.

Konferenci predseduje dr. Andrej Kastelic

program konference lahko dobite tukaj

seea.JPG