Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
EU anketa
objavljeno: 19. 03. 2021

EWSD_Logo_MULTILINGUAL_SI.png 

Društvo Svit Koper se je na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje pridružil mednarodni raziskavi o uporabi drog, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Presečna raziskava bo istočasno potekala v 32 evropskih državah, podatki pa bodo mednarodno primerljivi.

Vprašalnik je pripravil EMCDDA, na NIJZ so ga prevedli in prilagodili slovenskim razmeram. Cilj raziskave je zbrati informacije o različnih vzorcih uporabe drog, pogostosti in načinu uporabe ter količini uporabljenih drog med osebami, ki uporabljajo droge. Z zbranimi informacijami bomo dobili boljši vpogled v uporabo drog v Sloveniji in Evropi, s katerim bomo prispevali k snovanju slovenskih in evropskih politik na področju drog v prihodnosti.

Začetek anketiranja je 18. marca 2021 in bo odprta 6 tednov. Namenjena osebam, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat uporabile drogo.

Anketa ne predstavlja tveganj za udeležence, je povsem anonimna in ne zajema podatkov, s pomočjo katerih bi lahko identificirali anketiranca. Podatki, navedeni v anketi, so zaupni. Sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljno.


Za izpolnjevanje ankete  boste potrebovali največ 5 minut. Vsem, ki si boste vzeli teh par minut se zahvaljujemo za sodelovanje.

ekipa Društva Svit Koper 


Povezava do ankete