Novo na strani
 

 
Slika strani
 

V Lizboni je sedež dveh evropskih institucij, eden od njiju je tudi EMCDDA (evropski center za opazovanje drog in odvisnosti)

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
EU poročilo 2011
objavljeno: 23. 11. 2011

PREDGOVOR

 Povezava na dokument 

Letos mineva petdeset let od podpisa Enotne konvencije Združenih narodov o mamilih, ki je temelj mednarodnega sistema za nadzor nad drogami. Pri predstavitvi letne ocene stanja na področju problematike drog v Evropi ne moremo ostati neprizadeti ob razvoju razsežnosti tega pojava v zadnjega pol stoletja. Na zapleteno problematiko drog, s katero se danes spoprijemamo v Evropi, vplivajo številni dejavniki, poleg tega pa problemi niso socialno ali geografsko osamljen pojav. Naše poročilo priznava to dejstvo in tudi nujo po upoštevanju širšega kulturnega dogajanja in globalnih smernic, ki lahko ravno tako precej vplivajo na vzorce uporabe drog in s tem povezano škodo, ki smo ji priča. Trenutne gospodarske težave v številnih evropskih državah so del ozadja našega poročanja, ki že daje slutiti, da je vse težje najti sredstva za storitve. Napredek v informacijski tehnologiji je spremenil skoraj vse vidike sodobnega življenja, zato ni presenetljivo, da vpliva tudi na uporabo drog. Konkretno se to kaže v načinih trženja in prodaje, pa tudi v novih možnostih preprečevanja uporabe drog in zdravljenja. Bolj povezan svet, v katerem živimo, vedno bolj izkorišÄa organizirani kriminal, za katerega so droge le ena od vrst prepovedanega blaga. Tudi tukaj je potreben celovit pogled, ker se posledice uporabe droge v Evropi ne zaustavijo na naših mejah. En tak primer je, da rezultate prizadevanj EU za podporo socialnemu razvoju v sosednjih državah ogrožajo spremenjene poti prometa z drogami, kar slabi rast šibkih demokratičnih institucij in spodbuja korupcijo.

Pomembno je priznati, da je to poročilo skupni dosežek, zato bi se radi zahvalili vsem, ki so sodelovali pri njegovi pripravi. Še zlasti so poročilo omogočili naši partnerji iz mreže nacionalnih kontaktnih točk Reitox in strokovnjaki iz vse Evrope, ki so s trdim in prizadevnim delom prispevali k analizam. Za analize se zahvaljujemo tudi drugim evropskim in mednarodnim agencijam. Vendar pa naša naloga ni le primerjati informacije, ki nam jih pošljejo drugi. Zagotoviti moramo znanstveno tehtno in neodvisno analizo problematike drog v Evropi. V ta namen moramo razlagati pogosto nepopolne podatke. Pristop centra EMCDDA k analizi temelji na številnih kazalnikih in na previdnosti. Ugotovitve na podlagi enega niza podatkov je treba preveriti ob upoštevanju drugih virov informacij, pri razlagi nepopolnih informacij pa si pridržujemo pravico do konservatizma. Ne glede na navedeno se kakovost, količina in primerljivost razpoložljivih informacij o stanju na področju drog v Evropi nenehno izboljšujejo. To je resničen dosežek ter priča o pomenu sodelovanja in usklajenega delovanja v Evropski uniji.

To letno poročilo naj se ne bi bralo ločeno, ampak kot del našega celotnega letnega svežnja poročil. Podatki, na katerih temelji naša analiza, in razširjene metodološke opombe so na voljo v priloženem Statističnem biltenu. V posebnih izdajah publikacij, ki obravnavajo posamezne teme iz letošnjega poročila, so podrobno proučeni stroški in financiranje zdravljenja odvisnosti od drog, smernice za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, trg konoplje in splošna umrljivost, povezana z uporabo drog. Informacije za posamezne države so na voljo v podrobnih nacionalnih poročilih in spletnih pregledih za posamezno državo. Naše poročanje je zasnovano tako, da je razumljivo splošnemu bralcu, strateško osredotočeno na publiko, ki ji je politika namenjena, in dovolj podrobno za potrebe raziskovalcev, študentov in znanstvenikov. Upamo, da boste, ne glede na svoje stališÄe, s pomočjo našega dela bolje razumeli problematiko drog v Evropi. To je naš cilj, poleg tega pa smo prepričani, da je tako razumevanje bistveno za razvoj učinkovitih politik in odzivov na področju drog.

João Goulão
Predsednik upravnega odbora EMCDDA

Wolfgang Götz
Direktor EMCDDA