Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Konferenca ZNVO
objavljeno: 01. 12. 2016

Udeležili smo se 1. konferenco Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti z naslovom Koncept zmanjševanja škode in kultura uživanja drog, kise je bila na sporedu v četrtek, 24. 11. 2016 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig.

Namen konference je bil postaviti koncept zmanjševanja škode ob bok drugim obravnavam uporabe drog in zasvojenosti. Predstavljen je bil koncept zmanjševanja škode kot multidisciplinaren pristop obravnave, izkušnje in dobre prakse organizacij na področju zmanjševanja škode v Sloveniji, odprta je bila tudi javna razprava o odnosu med nevarnostmi in koristmi uporabe drog ter o odgovorni uporabi drog, v kateri so sodelovali tako strokovnjaki kot tudi uporabniki. Na konferenci je bil predstavljen tudi Akcijski načrt na področju drog - pregled dosedanjega izvajanja aktivnosti in predlogi za pripravo dokumenta za naslednje obdobje, saj se trenutni z letošnjim letom zaključuje. Društvo Svit Koper je bilo na konferenci kar močno zastopano. Poleg predsednice Zveze ZNVO na področju drog in zasvojenosti Žanin, ki je vodila program konference in Samota, ki je predstavil raziskavo ocene Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti iz strani uporabnikov programa, je v programu nastopil tudi prostovoljec društva Šuki, ki je prestavil svoje razmišljanje in občutke. Konferenca je ponudila veliko zanimivih tem in razmišljanj in večina prisotnih je bila zadovoljna s prikazanim.

1. konferenco Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti Uvodni nagovor predstavnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport mag. Tjaša Kotar; KONCEPT ZMANJŠEVANJA ŠKODE IN KULTURA UŽIVANJA DROG Pozdravni nagovor iz strani predstavnika ministrstva za zdravje Konferenca se je odvijala v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Igv dr. Jože Hren iz Ministrstva za zdravje Predsednica zveze mag. Žanin Čopi Psihoterapija zmanjševanja škode in Sistem notranje družine: kako poiskati novo službo odvisniškemu delu osebnosti Vesna Jug, UP FAMNIT Vloga travme v otroštvu in stila starševstva pri pojavu zasvojenosti od drog Sabina Zorec, Eva Rogina, STIGMA Varna hiša Stigma Borut Bah, STIGMA Porotniki pozorno spremljajo branje obtožnice trenutnemu stanju politike na področju drog Luka Mrak, ŠENT Šentovi programi zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog v Sloveniji Varna soba za injiciranje nedovoljenih drog – pilotski projekt Anja Mihevc, DROGART zkušnje z dnevnim terenskim delom z mladoletnimi rizičnimi uporabniki drog Hana Košan, KRALJI ULICE Ulično terensko delo v centru mesta Ljubljana Ines Kvaternik, Živa Žerjal, NIJZ  Razvoj novih ali redefinicija obstoječih programov zmanjševanja škode na področju drog  Mina Paš, Anja Mihevc, DROGART 5 Simona Šabić, DROGART Testiranje psihoaktivnih snovi - celosten pristop zmanjševanja škode Predsedujoča ima vse pod nadzorom 1. konferenco Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti,