Novo na strani
 

 
Slika strani
 

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Konferenca HCV in droge
objavljeno: 01. 04. 2015

Dne12.03.2015 smo se udeležili konference »Okužba z virusom hepatitisa C med osebami, ki uživajo droge«. Organizatorja dogodka v ljubljanskem Cankarjevem domu sta bila Klinika za infekcijske okužbe in vročinska stanja in Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog. okrogla miza
Iz leve proti desni: Eli Zamernik (Stigma), Mojca Matičič (KIB Lj), Andrej Kastelic PKL, Jasna Čuk (CPZOPD Logatec)

Uvodna predstavitev infektologinje Mojce Matičič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC je predočila problematiko hepatitisa v svetovnem merilu in dosežke slovenskega znanja, ki je na področju zdravljenja hepatitisa C v svetovnem vrhu.

V svetu je 170 milijonov ljudi HCV RNA pozitivnih (prisotnost protiteles v krvi), med ocenjenimi 16 milijoni injicirajočih uživalcev drog je kar 10 milijonov okuženih s HCV. Zaradi velikega bremena, ki ga nosi družba pri zdravljenju akutnih stanj obolelih za hepatitisom, predstavlja velik izziv odkrivanje na novo okuženih. Zdravljenje je v tem primeru veliko manj obremenjujoče ter zaradi tega uspešnejše. V odsotnosti simptomov je edini način preventivno testiranje rizičnih skupin prebivalcev ter izobraževanje glede izogibanja okužbi.

V Evropi je število HCV RNA pozitivnih 15 milijonov. 78% okuženih so injicirajoči uporabniki drog in moški so skoraj 2-krat bolj izpostavljeni. V Sloveniji je med letoma 2006 in 2011 prevalenca anti-HCV med uživalci drog približno 28%. Hepatitis se pri več kot polovici okuženih po 5–10 letih razvije v bolezni jeter, na kar negativno vpliva starost, prekomerna teža, imunska oslabelost ter uživanje alkohola. Cirozo jeter doživi 10–40% okuženih, rak na jetrih pa 1–5% letno. 20–25% smrti med uporabniki drog je povezanih z okužbo s HCV.

Zdravljenje HCV med uživalci drog je bilo v preteklih letih, v velikem delu pa tudi sedaj še vedno zelo kontroverzna problematika. Še ne tako daleč nazaj je bila v Sloveniji prisotna doktrina zavračanja zdravljenja posameznikov, odvisnih od opiatov. Pristop so pogojevali predsodki in moralna obsodba odvisnosti. Uporabniki drog so bili prepoznani kot nesposobni urejenega režima doziranja zdravil, zato so bili posamezniki postavljeni pred izbiro opustitve nadomestnega zdravljenja, v nasprotnem primeru so bili označeni z etiketo »narkoman, neprimeren za zdravljenja HCV«. Tak pristop je na srečo zgodovina, vendar so v zdravstvu predsodki do uporabnikov drog in neznanje na tem področju še vedno zelo prisotni in usmerjeni proti vsem, ki delamo v njim namenjenim programih. Trenutna praksa predpisuje pacientom, ki so indicirani za zdravljenje kroničnega hepatitisa C:

·         Starost 18 let ali več,

·         HCV RNA pozitiven v serumu

·         Patohistološke spremembe na jetrih

·         Kompenzirana bolezen jeter

·         Zadovoljivi hematološki in biokemični izvidi krvi

·         Pristanek bolnika na tretma in režim zdravljenja

·         odsotnost kontraindikacij na učinkovine posameznih kombinacij zdravil (PEG IFN in REV).

Izsledki večletnega zdravljenja so pokazali, da je adherenca in zaključek zdravljenja neodvisna od anamneze uživanja drog.

Zdravljenje, ki vključuje interferon z PegI