Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Konferenca v DS
objavljeno: 24. 04. 2013

23.4.2013 smo se udeležili konference z naslovom »Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog«, ki so jo organizirali v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4, Ljubljana, pod okriljem projekta »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale«, http://zdt.si/svicarski_projekt/.

Želja organizatorjev je bila izmenjava dobrih praks Slovenije in Švice ter predlagali inovativne sistemske rešitve. Pozdravni nagovor sta imela mag. Peter Požun, državni svetnik, predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in švicarski veleposlanik Robert Reich

Program:

Zdravljenje odvisnosti od drog v Sloveniji

Dr. Andrej Kastelic, predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, PK Ljubljana

Predstavljeno je bilo delo Centrov za zdravljenje odvisnih in trendi zadnjih let glede uporabe posameznih drog in načinov njihove uporabe. Eden od najpomembnejših sprememb v načinih uporabe drog v Sloveniji je bistveno zmanjšanje procenta uporabnikov nadomestnega zdravljenja, ki droge uživajo s pomočjo injiciranja, kar je pozitivno glede potencialnih zdravstvenih zapletov, ki pri tem nastopijo. Negativna plat pojava je povečana uporaba kokaina in zlorabljenih zdravil na recept (benzodiazepini, hipnotiki ipd).

Kljub razširjeni mreži centrov za nadomestno zdravljenje je dr. Andrej Kastelic opozoril na bele lise na zemljevidu, ki pacientom iz Koroške, Severne Primorske in Bele krajine, onemogočajo enakopraven dostop do zdravstvenih storitev. Lokalne skupnosti ostajajo gluhe pri zagotavljanju programov zmanjševanja škode ter mreže Centrov za zdravljenje odvisnosti, zato so nekateri državljani primorani v vsakodnevno romanje v sosednje regije. Za primer je bila opisana celjska regija, kjer so odgovorni trdili, da mesto Celje ne potrebuje Centra za nadomestno zdravljenje, ker ta problematika v Celju ni prisotna, Po dolgoletnem vztrajanju pobudnikov mreže, je bil center le vzpostavljen in trenutno ga obiskuje okoli 150 pacientov.

Kdaj varna soba v Sloveniji?

Dr. Ines Kvaternik, Fakulteta za socialno delo UL, Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Dr. Ines Kvaternik je v  prispevku opozorila na zelo razširjen pojav v naši družbi: spanje na lovorikah. Slovenija je bila namreč tudi na področju uvajanja programov pomoči uporabnikov drog v preteklosti prepoznana kot zgodba o uspehu. Sloveniji je bila glede uspeha preprečevanja razširjenosti nekaterih nalezljivih bolezni, ki so značilne za populacijo uporabnikov drog v svetovnem vrhu, vendar so rezultati zadnjih let do neke mere zaskrbljujoči, kajti trendi naraščanja okuženih s hepatitisom B in C niso najboljši. Programi zmanjševanja škode so namreč le do neke mere poskrbeli za varnejšo uporabo drog z razdeljevanjem sterilnih materialov za injiciranje. Zataknilo pa se je pri omogočanju varnih prostorov, kjer bi brezdomni uporabniki drog ta material lahko uporabili v higienskih in manj stresnih pogojih, Uporabniki drog imajo trenutno na razpolago le javna stranišča, garažne hiše in ostala improvizirana okolja, brez možnosti dostopa do sterilne vode ter kuhalnikov, ki jih tako po možnosti nadomestijo z v smeteh najdenimi pločevinkami.   

V načrtu, ki ga pripravlja skupina strokovnjakov iz področja zmanjševanja škode je predvideno odprtje ene ali dveh poskusnih varnih sob, in trenutno je v izdelavi načrt stroškovne učinkovitosti dveh različnih modelov stacionarne ter mobilne varne sobe. Sprememba zakonodaje je omogočila odprtje prostora, kjer bi se uživalo droge pod nadzorom  zdravstvenega osebja in s ciljem manjšanja škode pri njeni uporabi. Prostor bi odpiral možnosti za informiranje o zdravstvenih in socialnih storitvah in bi bil pomemben tudi iz plati urejenosti in varnosti urbanih okolij in manjšega števila odvrženih injekcijskih igel.

Vloga šole na področju preprečevanja rabe in zlorabe drog

Fani Čeh, Zavod RS za šolstvo

V predstavitvi je bilo opozorjeno na potrebo po jasnih strokovnih kriterijih pri odobritvi programov primarne preventive, ki trenutno omogočajo preveč improviziranih pristopov, ki lahko potencialno dosežejo nasproten učinek od željenega.

10 inovativnih rešitev projekta Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev

Dr. Peter Metlikovič, Damijan Ganc, Boštjan Čampa (ZDT.SI), Vid Žiberna (IRSSV), Aleksej Miščič (Pelikan)

V kratki predstavitvi smo izvedeli več o projektu interdisciplinarnega pristopa sodelovanja med strokovnjaki različnih področij, ki si je zastavil cilj izoblikovati inovativne rešitve in vizijo za razvoj socialnega področja oz. javnega zdravja v občini Sevnica in povezati podsisteme v močan, a gibljiv (fleksibilen) in učinkovit sistem, ki bo vse bolj dostopen uporabnikom:

Formalni cilj projekta je znotraj obeh interdisciplinarnih timov (Sevnica, Lj,) identificirati vsaj 50 možnih sistemskih izboljšav na socialnem področju, ki bodo izhajale iz lokalnih potreb, in vsaj 10 najbolj  perspektivnih izboljšav tudi pilotno uvesti

Kaj smo se naučili v preteklem desetletju?

Manfred Neuhaus, vodja policijske skupine Krokus, regijska policija Bern, Švica, in

Damjan Petrič, kriminalistična policija Ljubljana

Gostje iz Švice so slovenskemu prostoru poskušali predstaviti uspešen model pragmatičnega reševanja problemov, po čemer je Švica prepoznana poleg ostalih področij odličnosti. Slovenci so si Švico velikokrat vzeli za vzgled in rek »Slovenija nova Švica« je tipičen izraz teh hotenj.

Manfred Neuhaus je predstavil poglede švicarskih policistov, ki skušajo s pragmatičnim pristopom reševati probleme sobivanja državljanov različnih življenjskih stilov in opisal proces učenja, ki je bil potreben pri uvajanju novih pristopov.

Slovenski kriminalist Damjan Petrič je v svojem nastopu svojim švicarskim kolegom predstavil kontroverznost slovenskega načina reševanja problematike drog, kjer se je poskušalo narediti sintezo (mineštro) med vsemi možnimi pristopi. V predstavitvi je poleg ostalega opozoril na porast števila kaznivih dejanj iz strani uporabnikov drog. Izrazil je prepričanje o neposredni povezavi med jemanjem drog in premoženjskimi delikti in pravico družbe, da se pred tem ubrani z vsemi sredstvi. Eno od teh je tudi strožja interpretacija posedovanja drog, ki so lahko posedovane le na način predhodne izvršitve kaznivega dejanja nakupa, torej preprodaje. Ta interpretacija je po njegovih besedah tudi zaslužna za statističen porast kaznivih dejanj, kljub hkratnemu upadu njihove uporabe. Na njegov nastop, ki je odražal veliko mero predsodkov in nerazumevanja problematike se je vsul plaz neodobravanja in gospod Damjan Petrič je poskušal ubraniti svoje stališče, da so uporabniki drog le žrtve nemoralnih preprodajalcev, ki jih s prevaro postavijo v suženjsko razmerje. Sicer varnih sob ne odobrava. Slovenski razcapani uporabniki drog namreč niso pripravljeni poskrbeti niti za svojo higieno in si tega za razliko od švicarskih ne zaslužijo.
Naše mnenje je, da bi bilo gospoda najenostavneje označili za žrtev sistema, ki postavlja človeka napram človeku v najneproduktivnejši človeški dejavnosti 20. stoletja - vojni proti drogam.

Ker pa se zavedamo, da so policisti bistven dejavnik pri preobrazbi te politike, ker (kot kažejo primeri iz velikega števila držav) so prav policisti med prvimi, ki prihajajo do spoznanj o potrebnosti sprememb v odzivanju na problematiko drog, moramo delati predvsem na medsebojnem povezovanju in iskanju točk, ki so nam skupne in presegati tiste, ki nas ločujejo.

Swiss drug policy and the work of Contact Netz

Jakob Huber, direktor NGO z 250 zaposlenimi, Bern, Švica

Eden od najprijetnejših govorcev je bil gospod Jakob Huber, ki je slovenske kolege pozval k pogumu. Pri opisu švicarske izkušnje, je izrazil prepričanje, da je nerealno pričakovati, da se bo kar koli premaknilo na strani birokracije. Potrebno je verjeti v svoje delo ter imeti strokovne argumente in avtoritativne posameznike, ki za njimi stojijo. Predstavljene so bile širše okoliščine nastanka prvih sob za konzumacijo drog v Švici, ki so vznikle zaradi specifičnih okoliščinah glede javnih uporabniških scen, ki so bile prisotne v urbanih okljih švicarskih mest, in tako bile povod za spremembo politik odzivanja na problematiko drog. Prva legalna soba je zaživela v Bernu (Švica) leta 1986 in je prav tako nastala spontano na pobudo uporabnikov drog, ki so bili nezaželeni v ostalih kavarnah v mestu. Sprva le uporabniško zbirališče s programom za osveščanje o varni uporabi drog in varnem seksu z organizirano toplo hrano in pijačo, je prostor kmalu postal prepoznaven kot atraktivna možnost za varno uporabo drog in po dogovoru s policijo in zakonodajalcem spremenjen v prvo uradno podprto sobo za konzumiranje drog, namenjeno polnoletnim uživalcem drog

Zelo relevantna je bila tudi njegova pripomba o pomembnosti sodelovanja med različnimi akterji. Dejal je, da brez skupnih idej in ciljev, sodelovanje povsem brezpredmetno. Potrebna je notranja želja in prava kemija med akterji sodelovanja.

 Okrogla miza

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo, kjer so predavatelji odgovarjali na vprašanja prisotnih s težiščem na Interdisciplinarnem pristopu pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog