Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Začetek je vedno ...

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Kongres SD N°5
objavljeno: 26. 09. 2013

Posvet o predlogu novega nacionalnega programa na področju psihoaktivnih snovi

Povezava na Osnutek Resolucie  

26.09.2013 smo se udeležili posveta, ki se je odvijal v Kongresnem centrru hotela Mons, znotraj 5. kongresa socialnega dela,. Posvet so organizirali predstavniki ministrstva za zdravje Jože Hren, Lidija Kristančič in Vesna Kerstin Petrič.

predstavitev predloga nacionalnega programa na področju psihoaktivnih snovi  prispevek o pojavnosti in razširjenosti uporabe psihoaktivnih snovi nastopo Andreja Kastelica na temo zdravljenje odvisnikov od prepovedanih drog predstavitev večrazsežnostnega družbenega problema brezdomstva in pomen oblikovanja politike za njegovo odpravljanje  predstavitev z vsebino obravnave odvisnikov v NVO Marjete Ferlan Istinič koordinator predstavitve dr. Vera Grebenc Darko Anželj Jože Hren iz ministerstva za zdravje interakcija z udeleženci posveta razredčeno popoldansko vzdušje vsaka stvar ima dve plati medalje

Za začetek smo poslušali predstavitev predloga nacionalnega programa in prispevek o pojavnosti in razširjenosti uporabe psihoaktivnih snovi. 

Gospa Helena Koprivnikar nam je predstavila problematiko pojavnosti in razširjenosti tobaka v Sloveniji ter ukrepe, ki so bili implementirani v preteklem obdobju s primerjavo pristopov različnih držav v EU in širše. Med udeleženci in predavateljico se je razvil zelo čustven dialog glede uspešnosti pristopa višanja trošarin v povezavi s hipotetično povzročenim zmanjšanjem prodaje tobačnih izdelkov. Predavateljica je bila mnenja, da je Slovenija pri tej politiki premalo agresivna in zaradi tega manj uspešna pri zastavljenih ciljih, in da je večanje kvalitete tobačnih izdelkov nepotrebno - vsak tobak je namreč (po njenih besedah) škodljiv.

Program se je nadaljeval z nastopom Andreja Kastelica na temo zdravljenje odvisnikov od prepovedanih drog. V zadnjih letih je opažen rahel upad števila uporabnikov nadomestnega zdravljenja in hkratno višanje starostne strukture pacientov. Slovenija ima v Evropi eno največjih geografskih pokritosti s centri za obravnavo odvisnosti in tudi nadpovprečno dobre možnosti glede prilagajanja zdravljenja posameznim potrebam pacientov. V strokovnih krogih prevladuje prepričanje, da je odvisnost od opiatov kronično obolenje in primarni cilj je stabilizacija uporabnikov na terapiji, ki zmanjša tveganja povezana z injiciranjem drog in zmanjša socialno in ekonomsko degradacijo posameznika. 

Janko Belin je predstavil pogled na programe in politiko na področju drog in izrazil mnenje, da so delavci v programih bolj kot na zmanjševanje škode, osredotočeni na svoj obstoj.  Poudaril je pomembnost aktivizma in sodelovanja samih uporabnikov psihoaktivnih snovi v kreiranju in delovanju programov zmanjševanja škode.

Po kosilu je Špela Razpotnik predstavila večrazsežnostni družbeni problem brezdomstva in pomen oblikovanja politike za njegovo odpravljanje.

Simona Stegne je imela predstavitev z vsebino obravnave odvisnikov v NVO. Pri svojem delu opažajo porast uporabe drog med brezdomci in kombinirane uporabe alkohola, zdravil in drog. Opaziti je razširjenost pomanjkanja perspektive in s tem motivacij za premike v smeri zdravljenja. Rešitve vidijo v razvoju programov za postopno reintegracijo, oz. stanovanjskih podpornih programov. Predlagano je tudi razvijanje ambulant za brezdomce brez zdravstvenega zavarovanja in razvoj terenskega dela za asistenco brezdomcev v stiski. V času krize je za pričakovati, da bodo potrebe na tem področju narašÄale in dobro je da smo na to pripravljeni. 

Sledila je predstavitev nacionalnih politik, ki se vsebinsko dotikajo problematike psihoaktivnih snovi, iz strani Marjete Ferlan Istinič, Darko Anželj, Vesna Kerstin Petrič, Andraž Zgonc in Jože Hren. Vsebinsko so se dotaknili politike na področju socialnega dela, represivne politike in zdravstvene preventive s strategijo javnega zdravja. Jože Hren je postavil v ospredje način koordinacije programov, ki je ključnega pomena pri usklajevanju politik. V Sloveniji imamo 26 lokalnih akcijskih skupin, ki v nekaterih občinah dobro delujejo. NVO se koordinirajo s pomočjo zveze nevladnih organizacij, ki so v pomoč pri medsebojnem povezovanju in komuniciranju z vladnimi službami.

Vodenje dialoga med različnimi akterji na področju politike drog je vsekakor zahtevna zadeva, vendar se daje po mnenju mnogih prevelika teža na kompromisu samem, in to na kompromisu med včasih diametralnimi usmeritvami, kar je sicer podvig posebne vrste, vendar smiselno vprašljiv.