Slika strani
 

Avtor računalniške grafike: "Ilegalni"

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
EU poročilo 2019
objavljeno: 04. 07. 2019

EVROPSKO POROČILO O DROGAH 2019 (povezava na dokument)

 

NEU poročilo droge 2019

Predgovor

Z velikim veseljem vam predstavljamo Evropsko poročilo o drogah 2019: Trendi in razvoj, ki je osrednja publikacija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Vsebuje analizo najnovejših podatkov o stanju na področju drog in odzivih nanj v Evropski uniji, na Norveškem in v Turčiji. Spremljajo ga še drugi spletni informativni viri, vključno z našim statističnim biltenom, ki predstavlja izvorne podatke. Poročilo o drogah vsebuje tudi 30 poročil o drogah po posameznih državah, kar daje vpogled v obstoječe razmere v vseh državah, ki sodelujejo v mreži EU za informacije o drogah.

EVROPSKO POROČILO O DROGAH 2019
Medsebojno povezani elementi, ki omogočajo dostop do razpoložljivih podatkov in
analizo problematike drog na evropski in nacionalni ravni

Cilj centra EMCDDA je prispevati k bolj zdravi in varnejši Evropi. V ta namen zagotavljamo najboljše razpoložljive podatke, ki se lahko uporabijo za oblikovanje ozaveščenih in ciljno usmerjenih politik in ukrepov. Z našo vodilno publikacijo bodo zainteresirane strani pridobile aktualno sliko o stanju na področju drog, ki je predpogoj za oblikovanje učinkovitih ukrepov za razrešitev obstoječih problemov. Poleg tega vsebuje tudi analizo novo nastajajočih nevarnosti, kar nam omogoča, da se lahko pravočasno pripravimo na prihodnje izzive, ki se bodo pojavili na tem hitro spreminjajočem se in kompleksnem področju. Letošnje poročilo je bilo izdano v kritičnem trenutku, ki zahteva razmislek o razvoju politik na področju drog, zlasti kar zadeva mednarodno razpravo o ustreznem nadaljnjem ukrepanju, ki bo predstavljalo nadgradnjo sklepnih ugotovitev posebnega zasedanja Združenih narodov o problematiki drog na svetovni ravni v letu 2016. V naslednjem letu bo opravljena končna ocena sedanje strategije EU na področju drog (2013–2020). V tem obdobju se je Evropa srečala z nekaterimi dramatičnimi spremembami izzivov na področju drog, vključno s pojavom nenadzorovanih snovi. Bili smo tudi priča znatnim spremembam na trgu drog in trendov uporabe drog, prav tako pa smo poglobili svoje znanje o tem, kaj so sestavine učinkovitega ukrepanja. Spremembe smo zabeležili tudi na trgu snovi rastlinskega izvora, uvoženih v Evropo, ki ga zaznamuje povečanje obsega sintetičnih drog in proizvodnje drog v Evropi.

Globalizacija in tehnološki napredek sta vplivala na to, da so si evropski oblikovalci politik začeli zastavljati drugačna strateška vprašanja. Ponosni smo na Country Drug Reports 2019 so z grafičnimi prikazi obogatena poročila o pojavih na področju drog na nacionalni ravni (na voljo na spletu) EU 28, Turčija in Norveška Poročila o drogah po posameznih državah vsebuje celovite podatkovne nize in metodološke informacije (na voljo na spletu) Statistični bilten ponuja vrhunsko analizo ključnih dogajanj (v tiskani različici in obliki PDF)

Poročilo Trendi in razvoj Medsebojno povezani elementi, ki omogočajo dostop do razpoložljivih podatkov in analizo problematike drog na evropski in nacionalni ravni Evropsko poročilo o drogah 2019: Trendi in razvoj 6 mednarodni ugled centra EMCDDA, ki je dokazal, da zmore iti v korak s temi spremembami in zagotoviti informacije, ki so potrebne za sodelovanje in usklajevanje, ki ju predvideva strategija EU na področju drog. Evropska unija in njene države članice so se zavezale, da bodo dosegle cilje, ki so bili sprejeti v okviru agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Ti cilji so v nekaterih vidikih neposredno in posredno povezani s problematiko drog. Na primer, proizvodnja drog in trgovanje z njimi lahko povzročita ogromno škodo za okolje, institucionalne strukture in kakovost življenja državljanov v prizadetih državah. Cilja 3.3 in 3.5 se osredotočata na odpravo epidemij nalezljivih bolezni ter učinkovitejše preprečevanje in zdravljenje bolezni, povezanih z uporabo drog. V tem okviru se je Evropa zavezala, da si bo v naslednjem desetletju prizadevala za odpravo virusnega hepatitisa med injicirajočimi uporabniki drog. Virus hepatitisa C je zelo razširjen med to populacijo in z nedavnim napredkom v razvoju zdravil, ki so na voljo za zdravljenje okužbe s tem virusom, je ta cilj postal dosegljiv. Zato v letošnjem evropskem poročilu o drogah posebno pozornost namenjamo preventivi, testiranju in zdravljenju kot ključnim sredstvom za dosego tega pomembnega cilja na področju javnega zdravja.

Nazadnje bi radi izrazili hvaležnost našim nacionalnim partnerjem v omrežju nacionalnih kontaktnih točk (Reitox), vsem drugim nacionalnim in mednarodnim partnerjem ter znanstvenemu odboru centra EMCDDA, brez katerih tega poročila ne bi bilo mogoče pripraviti. Za prispevek se zahvaljujemo tudi našim partnerjem na evropski ravni, zlasti Evropski komisiji, Europolu, Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropski agenciji za zdravila. Naša zahvala gre tudi specializiranim mrežam, ki so na podlagi sodelovanja z nami obogatile naše poročilo z vrhunskimi in inovativnimi podatki.

Laura d’Arrigo
Predsednica upravnega odbora centra EMCDDA

Alexis Goosdeel
Direktor centra EMCDDA

preberi več >>> (povezava na dokument)