Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Karikatura iz 3.Å¡tevilke

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Nujno obvestilo
objavljeno: 13. 03. 2020

Zadeva: Nujno obvestilo – omejitev izvajanja socialnovarstvenih programov v

času epidemije korona virusa

Spoštovani.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v smeri prizadevanj za
preprečevanje in obvladovanje širjenja kapljičnih okužb zaradi novega koronavirusa SARS-
CoV-2 oziroma bolezni COVID-19, pošilja nova navodila za izvajanje socialnovarstvenih
programov.
1. Dnevni centri (za vse ciljne skupine uporabnikov), kjer se ljudje praviloma zadržujejo preko
dneva - SE ZA OBDOBJE DO 29. 3. 2020 POPOLNOMA ZAPREJO (s pričetkom 13. 3.
2020). Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen
uporabnikom, tako, da lahko v NUJNIH primerih uporabniki z njimi stopijo v stik PREKO
TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE.
2. Svetovalnice, informacijske pisarne in programi zagovorništva - SE ZA OBDOBJE DO
29. 3. 2020 POPOLNOMA ZAPREJO (s pričetkom 13. 3. 2020). Strokovni delavci morajo biti
na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v NUJNIH
primerih uporabniki z njimi stopijo v stik PREKO TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE.
3. Namestitveni programi - delovanje teh programov, kjer je za uporabnike nujno potrebno
zagotoviti podporo zaposlenih, delujejo nespremenjeno, ob STRIKTNEM UPOŠTEVANJU
NAVODIL ZA PREVENTIVO, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ in gov.si
(https://www.gov.si/teme/koronavirus) (razkuževanje, umivanje, primerna razdalja, nič osebnih
stikov...). MDDSZ si bo ob morebitnem pojavu okužbe v namestitvenih programih, za izvajalce
namestitvenih programov, prizadevalo pridobiti zašÄitno opremo.

VSI UKREPI VELJAJO DO 29. 3. 2020, S PRIÄŒETKOM 13. 3. 2020 ALI DO PREKLICA OZ.
DRUGAÄŒNIH NAVODIL S STRANI PRISTOJNIH MINISTRSTEV OZ. ORGANOV.
Izvajalci socialnovarstvenih programov
CNVOS

V kolikor imate dodatna, konkretna vprašanja se prosim obrnite na skrbnice pogodbe