Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Občni zbor 2014
objavljeno: 17. 03. 2014

Zadeva: VABILO NA REDNI OBÄŒNI ZBOR DRUŠTVA SVIT KOPER

Vabimo vas na redni občni zbor Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper, ki bo v sredo, 19. 3. 2014 ob 16.30 v prostorih NIJZ Koper (nekdanji ZZV Koper), Vojkovo nabrežje 4a, velika sejna soba.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
 4. Poročilo verifikacijske komisije - ugotovitev sklepčnosti
 5. Izvolitev volilne komisije
 6. Volitve za funkcijo predsednika in za organe društva:
  • izvršni odbor (predsednik in še 4 člani)
  • nadzorni odbor (3 člani)
  • častno razsodišÄe (3 člani)
 7. Poslovno poročilo za leto 2013
 8. Računovodsko poročilo za leto 2013
 9. Poročilo nadzornega odbora
 10. Poročilo častnega razsodišÄa
 11. Delovni načrt za leto 2014
 12. ÄŒlanarina za leto 2013 in2014
 13. Razno

Gradivo bo aktivnim članom društva dostopno v ponedeljek, 17. 3. 2014 na spletni strani društva: www.svit-kp.org, z vpisom gesla, ki ste ga dobili z vabilom.

Prosimo, da nam morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 05 6260011. Prosimo vas, da glede na pogoje članstva v Statutu društva, poravnate članarino društvu za leto 2013 (kar izpišete v besedilu), v višini 10,00 € na TRR 10100¬0035493750.

Lep pozdrav,

Milan Krek, I. r. Predsednik društva