Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Občni zbor 2015
objavljeno: 16. 03. 2015

Zadeva: VABILO NA REDNI OBÄŒNI ZBOR DRUŠTVA SVIT KOPER

Vabimo vas na redni občni zbor Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper, ki bo v sredo, 18. 3. 2015 ob 16.30 v prostorih NIJZ Koper (nekdanji ZZV Koper), Vojkovo nabrežje 4a, velika sejna soba.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
 4. Poročilo verifikacijske komisije - ugotovitev sklepčnosti
 5. Izvolitev volilne komisije
 6. Poslovno poročilo za leto 2014
 7. Računovodsko poročilo za leto 2014
 8. Poročilo nadzornega odbora
 9. Poročilo častnega razsodišÄa
 10. Delovni načrt za leto 2015
 11. ÄŒlanarina za leto 2014 in 2015
 12. Razno

Gradivo bo aktivnim članom društva dostopno v ponedeljek, 16. 3. 2015, na spletni strani društva: www.svit-kp.org.

Prosimo, da nam morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 05 6260011.

ObvešÄamo vas, da bo v letu 2015 mogoče poravnati članarino tudi na samem Občnem zboru, osebno.

Lep pozdrav,

Milan Krek, I. r. Predsednik društva