Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Občni zbor 2018
objavljeno: 21. 03. 2018

Zadeva: VABILO NA REDNI OBÄŒNI ZBOR DRUŠTVA SVIT KOPER

Vabimo vas na redni občni zbor Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper, ki bo v torek 27. 03. 2018 ob 16.30 v prostorih društva na Ljubljanski cesti 6 v Kopru. Predlagani dnevni red:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev volilne komisije
 4. Volitve za funkcijo predsednika in za organe društva:
  • izvršni odbor (predsednik in še 4 člani)
  • nadzorni odbor (3 člani)
  • častno razsodišÄe (3 člani)
 5. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
 6. Poslovno poročilo za leto 2018
 7. Računovodsko poročilo za leto 2018
 8. Poročilo nadzornega odbora
 9. Poročilo ÄŒastnega razsodišÄa
 10. Delovni načrt za leto 2018
 11. ÄŒlanarina za leto 2017 in 2018
 12. Razno

Prosimo, da nam morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 05 6260011.

ObvešÄamo vas, da bo v letu 2018 mogoče poravnati članarino tudi na samem Občnem zboru, osebno. članarino v višini 10€ pa lahko poravnate tudi na TRR 101000035493750, do vključno 27.03. 2018.

Neplačnike članarine za nazaj pa prosimo, da glede na pogoje članstva v Statutu društva, poravnate članarino društvu za leto 20xx (kar izpišete v besedilu), na leto 10,00 € na TRR 10100-0035493750.

Lep pozdrav, Ivan Peterle