Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Občni zbor 2019
objavljeno: 13. 03. 2019

Zadeva: VABILO NA REDNI OBÄŒNI ZBOR DRUŠTVA SVIT KOPER

Vabimo vas na redni občni zbor Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper,  ki bo v četrtek, 21. 3. 2019 ob 15.30 v prostorih društva na Ljubljanski cesti 6 v Kopru.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
 4. Poslovno poročilo za leto 2018
 5. Računovodsko poročilo za leto 2018
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Poročilo ÄŒastnega razsodišÄa
 8. Delovni načrt za leto 2019
 9. ÄŒlanarina za leto 2018 in 2019
 10. Uskladitve Statuta društva z novim Zakonom o NVO
 11. Razno

Prosimo, da nam morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 05 6260011.

 

ObvešÄamo vas, da bo v letu 2019 mogoče poravnati članarino tudi na samem Občnem zboru, osebno. članarino v višini 10€ pa lahko poravnate tudi na TRR 101000035493750, do vključno 27.03. 2018.

Neplačnike članarine za nazaj pa prosimo, da glede na pogoje članstva v Statutu društva, poravnate članarino društvu za leto 2019, na leto 10,00 € na TRR 10100-0035493750.

Lep pozdrav, Ivan Peterle