Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Materjalni dokazi

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

Fakulteta za humanistične študije FHŠ je v okviru poletne šole dne 5.07.2013 organizirala okroglo mizo na temo uživanje kokaina med skrito populacijo. Dogodek je organizirala strokovna sodelavka fakultete dr. Vesna Grahovac, bivša sodelavka društva Svit. Na okroglo mizo so bili povabljeni:

  • nevrobiolog dr. Gorazd Drevenšek,
  • predsednica združenja DrogArt Mina Paš, dr. med. in
  • član izvršnega odbora društva Svit Ivan Peterle.

Poslušalci so se seznanili z razširjenostjo uporabe kokaina med finančniki, menedžerji in politiki. Učinek kokaina, ki uživalcu poveča občutek samozavesti in sorazmerno zmanjša samokritičnost, je potencialno nevarnejši v kombinacij s sprejemanjem odločitev, ki imajo lahko dolgoročne in globalne posledice.

V izvajanjih udeležencev okrogle mize, smo izvedeli veliko dejstev glede nevrobioloških učinkov kokaina, načinih in oblikah uporabe ter o uporabniški perspektivi, ki je zelo kritična glede družbenega odziva, ki z neprimernimi ukrepi problematiko le poglablja.

Udeleženci poletne šole so izvedeli tudi nekaj več o pristopu zmanjševanja škode, ki za razliko od bolj tradicionalnih pristopov, ne zastavlja edinega možnega cilja v doseganju abstinence, temveč se osredotoča na človeka, kot enkratno kombinacijo sposobnosti, vrednot in motivacij, ter na odnos, ki temelji na spoštovanju in na upoštevanju različnosti.

Če bi radi izvedeli kaj več, vam ponujamo naslednje povezave:


Okrogla miza o skriti populaciji uživalcev kokaina

Evropska raziskava o uživanju alkohola in preostalih drog med šolsko mladino (ESPAD), ki se je izvajala v Sloveniji v letu 2011 med mladostniki v starosti 15 in 16, je pokazala, da 24,8% anketiranih dijakov že uporabljajo nekatere od drog. Na prvem mestu je marihuana, nato kokain in sintetične droge. V primerjavi s 2010, 2011 je se je vbrizgavanje heroina zmanjšalo in injiciranje kokaina in mešanice heroina in kokaina se je povečala. Podatki kažejo, da je heroin še vedno glavna droga iskalcev pomoči v centrih za zdravljenje odvisnosti, na drugem mestu pa je kokain. Pogoste so tudi zastrupitve s kokainom (heroin, metadon, kokain).

Inštitut za varovanje zdravja je izvedel raziskavo v letih 2011 in 2012 o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med prebivalstvom v starosti od 15 do 64, glede na dosežene rezultate je 2,1% prebivalstva Slovenije, ki uporablja kokain. Razširjenost uporabe kokaina v EU je 4,3%. Pregled po starostnih skupinah kaže, da je v Sloveniji uporabljajo kokain večinoma osebe mlajše od 30 let.

Mediji in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problemom odvisnosti od drog pogosto poudarjajo obstoj skrite populacije uporabnikov drog, zlasti kokaina, v tako-imenovanih višjih slojih, zlasti med gospodarstveniki in politiki. Poskusi, da bi uvedli testiranje na droge v parlamentih evropskih držav, je povzročilo buren odziv.

Z okroglo mizo želimo opozoriti na problem uporabe kokaina, zdravstvene in socialne posledice, ki nastanejo z razvojem odvisnosti od kokaina in drugih drog. Poudariti je potrebno, da UP načrtuje projekte, kot tudi razširitev raziskav na področju uporabe drog, med katerimi je pilotska študija o obsojenih uživalcih drog v koprskih zaporih, in njihovo mnenje o primernosti kaznovalne politike in alternativnih oblikah kaznovanja; mednarodni projekt IPA za socialno reintegracijo odvisnikov od drog, in projekt slovenskega časopisa je osredotočen okoli preventive na področju uporabe drog.

Dr med. Mina Paš, predsednica združenja DrogArt, izr. prof. Gorazd Drevenšek, dr profesor farmakologije na UP FAMNIT, in član nadzornega sveta Združenja SVIT Koper, Ivan Peterle bodo predstavili svoje izkušnje na teh področjih, skupaj z učinki kokaina na telo in njegove dolgoročno posledice. Okroglo miza bo vodila Vesna Grahovac, dr.