Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Cena prohibicije

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

Poročilo globalne komisije OZN na področju drog

povezava na celoten članek v anglešÄini

povezava na članek o poročilu iz leta 2011 

maj 2013

Negativen učinek na javno zdravje:

Skrita epidemija hepatitisa C

Hepatitis C je zelo razširjena kronična virusna okužba in predstavlja veliko nevarnost za javno zdravje, gospodarski in socialni razvoj, zlasti v srednje razvitih državah. Globalno epidemijo hepatitisa C je Svetovna zdravstvena organizacija poimenovala "tempirana virusna bomba", vendar to še vedno ni v domeni zavedanja javnosti. Dostop do preventivnih storitev je premalo razširjen, medtem ko je diagnosticiranje in zdravljenje predrago in nedostopno za večino ljudi v stiski. OsvešÄenost javnosti in politična volja v zvezi s problematiko hepatitisa C sta nezadostni in nacionalne inštitucije nadzora nad javnim zdravjem so pogosto odsotne.

Virus hepatitisa C je zelo nalezljiv in se zlahka prenaša preko stika s krvjo. Zato je razširjen med posamezniki, ki si droge vbrizgavajo: med 16 milijonov ljudi, ki si v svetovnem merilu vbrizgavajo droge, velja ocena 10 milijonov okuženih z virusom hepatitisa C. V nekaterih državah z najmanj razvitimi politikami na področju drog, je večina uživalcev, ki si droge vbrizgava, okuženih z virusom hepatitisa C - več kot 90 odstotkov v državah, kot Tajska in deli Ruske federacije.

Virus hepatitisa C povzroča izčrpavajoča in usodna bolezenska stanja pri približno četrtini tistih, ki so kronično okuženi, in je poglaviten razlog za prezgodnjo smrt med posamezniki, ki si vbrizgavajo droge. V svetovnem merilu ima večina uporabnikov drog okuženih z virusom HIV, hkratno okužbo s hepatitisom C. Storitve zmanjševanja škode - na primer z zagotavljanjem sterilnih igel in brizg ter opiatne nadomestne terapije - lahko učinkovito preprečijo prenos hepatitisa C med PID (posamezniki, ki inicirajo droge), pod pogojem, da so dostopne v zadostnem obsegu.

Namesto da vlagajo v učinkovite programe zdravljenja in omogočanje dostopnosti preventivnih programov, vlade še naprej zapravljajo vsako leto milijarde dolarjev za aretacije in kaznovanje uživalcev drog kar je gromozansko nekoristno zapravljanje omejenih virov, ki bi lahko bili bolj učinkovito uporabljeni za javno zdravje in preventivne pristope. Hkrati so represivne politike do drog poglobile stigmatizacijo, diskriminacijo in množično zapiranje ljudi, ki uživajo droge. Rezultat je le pešÄica držav, ki lahko poroča o upadu novih okužb z virusom hepatitisa C med to populacijo. Ta neuspeh vlad pri preprečevanju in nadzoru bolezni hepatitisa ima bo imelo velik pomen pri stroških zdravljenja in dobro stanje proračunov v številnih državah.

V letu 2012 je Svetovna komisija za politiko drog objavila poročilo, ki opisuje, kako je "vojna proti drogam" zaslužna za epidemijo virusa HIV med ljudmi, ki uživajo droge. Tokratno poročilo se osredotoča na hepatitis C, saj predstavlja ponovno smrtonosno epidemijo za populacijo uporabnikov drog.

To je kratek pregled nad stanjem okužbe z virusom hepatitisa C, pred raziskavo vpliva "vojne proti drogam" in represivnih politik, ki nas vodijo v prepad.

Molk o škodi represivnih politik na področju drog je končno prelomljen. So neučinkovite, kršijo osnovne človekove pravice, ustvarjajo nasilje, in izpostavljajo posameznike in skupnosti nepotrebnim tveganjem . Hepatitis C je eden od teh – vendar ga je možno  preprečiti in ozdraviti, a le v primeru če postavimo v ospredje politik javno zdravje. Zdaj je čas za reformo.

GLAVNA PRIPOROÄŒILA

 1. Vlade bi morale obelodaniti problem epidemije hepatitisa C in posledice na področju človeških, gospodarskih in socialnih virov, še posebej pri posameznikih, ki uporabljajo droge.
 2. Vlade morajo priznati, da so represivni politični pristopi na področju drog, kjer prevladujejo prakse pregona, zaslužne za nadaljnje širjenje hepatitisa C (kakor tudi virusa HIV in drugih zdravstvenih posledic povezanih z uporabo drog). To početje povečuje družbeno marginalizacijo s katero se soočajo posamezniki, ki uživajo droge, in spodkopava njihov dostop do programov zmanjševanja škode in storitev obravnave.
 3. Vlade bi morale reformirati obstoječe politike do drog - preseči kriminalizacijo in množično pripiranje posameznikov, ki uporabljajo droge, in ukiniti prisilno zdravljenje odvisnih od drog.
 4. Vlade morajo takoj preusmeriti sredstva od "vojne proti drogam" k pristopom javnega zdravstva, k preprečevanju in zdravljenju hepatitisa C in razvijanju sodelovanja z najbolj prizadetimi skupnostmi.
 5. Učinkovitost politik do drog je treba meriti s kazalci, ki imajo resničen pomen za prizadete skupnosti, kot so nižje stopnje prenosa in umrljivosti HIV in hepatitisa, večjo pokritost in dostopnost storitev, zmanjšanje nasilja na trgu s prepovedanimi drogami, zmanjšana kršitve človekovih pravic in zmanjšanje števila priprtih posameznikov.
 6. Vlade morajo odpraviti vse pravne ali dejanske omejitve pri zagotavljanju sterilne opreme za iniciranje in drugih storitev pri zmanjševanju škode, kot tudi nadomestne terapije za zdravljenje odvisnosti od opiatov, v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Bistveno je, da so te storitve dostopne v meri zadostni za omejevanje prenosa hepatitisa C - tako v skupnosti, kot tudi v zaporih in drugih okoljih.
 7. Vlade bi morale zagotoviti, da posameznike, ki uživajo droge ne izključujejo iz programov zdravljenja, z vzpostavitvijo nacionalne strategije proti epidemiji hepatitisa C in akcijskega načrta, z močjo civilne družbe, prizadetih skupin posameznikov ter aktivistov iz področja boja proti okužbi z virusom HIV, javnega zdravstva, socialne politike, preprečevanja ponudbe in področja pravosodja.
 8. Vlade morajo izboljšati kakovost in razpoložljivost podatkov o hepatitisu C, krepiti sisteme spremljanja in boljšega vrednotenja ukrepov za preprečevanje in nadzor programov. Ta bo pripomoglo k večji politični in javni osvešÄenosti glede epidemije.
 9. Vlade naj okrepijo svoje prizadevanje za zmanjšanje stroškov novih in obstoječih zdravil za zdravljenje hepatitisa C - tudi preko pogajanj s farmacevtskimi podjetji, in tako zagotoviti večji dostop zdravljenja za vse, ki to potrebujejo. Vlade, mednarodne inštitucije in organizacije civilne družbe si morajo prizadevati pri zmanjšanju stroškov zdravljenja HIV po vsem svetu, vključno s prilagajanjem patentnega prava, s ciljem večje dostopnosti.
 10. Svetovna komisija poziva Združene narode pri zagotavljanju vodilne vloge pri spodbujanju in udejanjanju zgoraj navedenih nacionalnih reform.
 11. Nemudoma je potrebno ukrepati: "vojna proti drogam" je propadla in škodi v javnem zdravstvu se je ob primernih ukrepih mogoče izogniti.