Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor karikature je Dragan Skrt

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Prosto delovno mesto
objavljeno: 03. 05. 2016

ZAPOSLIMO PEDAGOGA – (RAZPIS TRAJA od 3. 5. 2016 do 6. 5. 2016)

Objavljamo prosto delovno mesto: Mladinski ulični delavec

NAZIV DELOVNEGA MESTA OZ. VRSTA DELA: mladinsko ulično delo

PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA:

      –  Preventivno delo s populacijo otrok in mladostnikov, mlajšimi odraslimi
      –  Delo v dnevnem centru za otroke in mladostnike ter terenu

IZOBRAZBA PO KLASIUS: univ.izobrazba pedagoške smeri

ALTERNATIVNA IZOBRAZBA: visokošolska univ. Izobrazba

TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas do 31. 12. 2016

VRSTA ZAPOSLITVE: polni delovni čas URNIK: gibljiv, nestalen

ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE: 1 leto POSKUSNO DELO: 3 mesesece

VOZNIŠKI IZPIT KATEGORIJE: B

ZAHTEVANO ZNANJE JEZIKOV: 

      –  italijanski jezik: razumevanje – tekoče; govorjenje – zelo dobro; pisanje – zelo dobro;
      –  angleški jezik: razumevanje - dobro; govorjenje - dobro, pisanje – dobro;
      –  hrvaški jezik; razumvanje – dobro, govorjenje – dobro, pisnje- dobro
      –  slovenski jezik razumevanje – tekoče; govorjenje – tekoče; pisanje – tekoče.

ZAHTEVANA RAÄŒUNALNIŠKA ZNANJA:

      –  urejevalnik besedil – osnovno,
      –  delo s preglednicami – osnovno
      –  računalniško oblikovanje – zahtevno
      –  delo z bazami podatkov – zahtevno,
      –  poznavanje računalniških omrežij – osnovno.

DRUGA POTREBNA DODATNA ZNANJA, KOMPETENCE OZ. DRUGI POGOJI ZA ZASEDBO :

      –  izkušnje pri delu z mladostniki s težavami v odrašÄanju
      –  praktične življenjske vešÄine
      –  znanja s področja komunikacij in medsebojnih odnosov.
      –  Osebna urejenost in čustvena stabilnost
      –  Permanentno izobraževanje

ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV: 3 dni.


NAÄŒIN PRIJAVE KANDIDATOV: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, na drustvo_svit@t-2.net