Novo na strani
 

 
Slika strani
 

V Lizboni je sedež dveh evropskih institucij, eden od njiju je tudi EMCDDA (evropski center za opazovanje drog in odvisnosti)

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Trendspotter meeting
objavljeno: 21. 10. 2011

Dne 18. In 19. Oktobra

je bil organizirano srečanje predstavnkov evropskih držav, s ciljem zaznavanja stanja in posledic trgovanja s heroinom, na področju EU. Srečanje je organiziral Evropski center za opazovanje drog in odvisnosti (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) iz Lizbone.

Dogovorjene teme diskusije so bile:

  1. Pregled zadnjih vzorcev in trendov na heroinskem trgu v državah poročevalcev, s fokusom na spremembah v dostopnosti, cenah, kvaliteti in rednosti dobave.
  2. Opažene posledice vezane na morebitne spremembe na heroinskem trgu; na primer novi vzorci uporabe opijatov, nadomestki heroina z ostalimi prepovedanimi drogami oz. zloraba zdravil (fentanil, buprenorfin, benzodiazepini, krek, itd.), vpliv na predoziranja in morebiten vpliv na porast potrebe po programih obravnave odvisnosti.
  3. Analiza, razlaga, pojasnila.

Zaključki lanske konference na enako temo: Supply conference conclusions

UVOD

V letu 2010 so iz Velike Britanije, začele  prihajati informacije o prekinjenem dotoku običajno dobro oskrbovanega trga s heroinom. Okoli novembra 2010, je bilo britanskim trgu s heroinom dostopnost prepovedane substance popolnoma prekinjena, in to tudi v največjih centrih kot sta London in Liverpool. Na ulici je bila v prodaji le mešanica inertnih substanc ter paracetamola (analgetik, antipiretik uporaben pri glavobolih in proti vročini) oz. benzodiazepinov,  ter kasneje tudi mešanica z vsebnostjo močnega pomirjevala alprazolam (Xanax). IDCP – International Drug Policy Consortium je preko mreže nevladnih organizacij skušal preveriti ali je britanska situacija lokalne narave, oz. ali je podoben razvoj dogodkov značilen tudi za kontinentalni del Evrope. Na poskus mapiranja evropskega trga s heroinom je potrebno gledati kot na preliminarni proces, ki nima čvrstih znanstvenih oprijemališč. Podatki ilegalne trgovine so namreč po svoji definiciji skriti, oz. težko dostopni. Preko različnih institucij: policije, programov obravnave, uporabniških gibanj, društev, NVO-jev in forumov lahko pridemo le do subjektivnih ocen in analiz razlogov za morebitne fluktuacije v dostopnosti, kvaliteti in ceni substance.


DOSTOPNOST

Informacije iz terena so kazale na to, da se evropsko tržišče z opijati napaja iz večih virov, kajti signali pomanjkanja niso enakomerno porazdeljeni. V nekaterih državah, kot so Nizozemska in Švedska, ni bilo sledu pomanjkanja,  v nekaterih pa je pomanjkanje bilo le začasne narave. Analiza razlogov za pomanjkanje je prav tako nehvaležno opravilo. Informacije iz držav proizvajalk ne prispevajo k razjasnitvi zadeve. Čeprav je lanska pridelava maka v Afganistanu drastično upadla, naj bi večletne zaloge zadoščale za zapolnitev vrzeli pri dobavi osnovnih sestavin za pridelavo heroina. Nekateri eksperti navajajo geografsko-politične dejavnike, kot je nevključenost VB v Shengenski sistem, ter položaj posameznih držav ob pomembni kanalih, kot je npr. balkanki koridor. 

heroinski koridorji
slika iz EMCDDA-jeve izdaje „Heroin trafficking 2008“ 

POSLEDICE

Reakcija trga je največkrat podobna, kot pri trgovanju z ostalimi dobrinami. Uporabniki lahko izbirajo med višjo ceno, naspram  drastično upadli kvaliteti. Nekateri preprodajalci so po navedbah različnih virov, začeli mešati svoj artikel z nadomestnimi aktivnimi substancami, kot so buprenorfin (subotex), kodein (opijat, ki se uporablja kot analgetik), paracetamol in v največji meri benzodiazepin. Prišlo je do primerov, kjer so bili reševalci na oddelkih hitre pomoči nemočni pri tretiranju predoziranja. Uporabnik, ki naj bi zaužil prekomerno dozo heroina, je v resnici predoziral z benzodiazepinom. Oživljanje z Naloxonom (narkan), seveda v tem primeru ni bilo uspešno. Zaradi pretiranega odmerka benzodiazepinov je bilo zabeleženo tudi kar nekaj primerov „blackout-ov“ in izgube spomina.

V Rusiji so nekateri ulični preprodajalci pričeli s preprodajo „krokodila“ (sintetični opijat desomorphine ), za katerega so značilni enostavna pridelava iz zelo dostopnega kodeina ter prisotnost škodljivih primesi, ki imajo za posledico hude poškodbe na mestih vnosa v telo.