Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Vzorci drog namenjeni izobraževanju družinskih članov

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

 
Zdravljenje odvisnosti
objavljeno: 30. 10. 2009

ETIOLOGIJA IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

Peto letno srečanje ISAM - 24. do 27. september 2003 - Amsterdam
Strokovna srečanja


Jasna Čuk-Rupnik

ISAM (International Society of Addiction Medicine) je bila ustanovljena pred petimi leti v Palm Springsu. Letošnje srečanje je bilo namenjeno razpravam o Etiologiji in zdravljenju odvisnosti v luči biokemičnih pristopov. Udeležbo na konferenci so gmotno podprli Krka, Maritim, Pliva in Torrex. Strokovne teme so bile predstavljene v sedemnajstih zanimivih sklopih. Nekatere vsebine navajam.

1. Opuščanje kajenja

Zakaj potrebujemo zdravljenje za opuščanje kajenja? Ker je s kajenjem povezana škoda odvisna tako od števila pokajenih cigaret kot od trajanja kajenja, a vpliv slednjega je močnejši. Dolgoletni kadilci imajo tveganje 1:2, da bodo umrli zaradi kajenja cigaret, in bodo tako izgubili v povprečju 8 let življenja.
Kajenje povzroča 80% do 90% pljučnih rakov in prek 80% vseh kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni. Opustitev kajenja izboljša zdravje pri vsaki starosti, seveda bolj, čim mlajši je kadilec. Nekatere ugodnosti nastopijo takoj: povečana porodna teža novorojencev mater kadilk in zmanjšano pooperativno tveganje pri kirurških posegih. Koristi, ki se pokažejo kasneje, zajemajo zmanjšano tveganje za bolezni srca in izboljšanje pljučne funkcije, na dolgi rok pa se pojavlja zmanjšanje tveganja za rakavo bolezen. Čeprav je zaradi nizke cene učinek zdravljenja odvisnosti od tobaka na videz majhen v primerjavi z zdravljenjem drugih bolezni, sodi v resnici med zdravstvene posege z največjo stroškovno učinkovitostjo.
Kajenje je med osebami s sindromom odvisnosti od alkohola 2- do 3-krat pogostejše kot med splošno populacijo. Raziskave kažejo, da z leti abstinence od alkohola kajenje ne kaže težnje k upadanju. Pri osebah, ki prihajajo na bolnišnično zdravljenje odvisnosti, prispevajo s tobakom povzročene bolezni 50,9% smrti, zaradi alkohola povzročene motnje pa prispevajo 34,1% smrti. Strokovne smernice "Obravnava uporabe tobaka in odvisnosti" pojasnjujejo, da ukrepi glede kajenja pri odvisnih od alkohola ne motijo zdravljenja alkoholizma in je potrebno opuščanje kajenja ustrezno vključiti v kontekst programov zdravljenja. Uporaba nikotinskih nadomestkov je uspešna tudi pri odvisnih od alkohola, a potrebno je uporabiti višje odmerke od standardno priporočenih. Izkazalo se je, da je uporaba nikotinskih obližev ali bupropiona ob sočasni uporabi nikotinskih nadomestkov, (nikotinski žvečilni gumi, nosno pršilo, inhalator), ki jih po lastni presoji še dodatno uporablja bolnik, bolj učinkovita od uporabe le enega od teh zdravil.
Kajenje je v populaciji oseb s shizofrenijo 3- do 4-krat pogostejše kot v splošni populaciji. Raziskave kažejo, da nikotin normalizira nekatera fiziološka dogajanja pri shizofreniji in izboljša nekatere negativne simptome. Kajenje je bilo še do nedavna sestavni del psihiatrične kulture, zdaj pa se manjše raziskave že posvečajo skrbi za opuščanje kajenja tudi med osebami s psihiatričnimi motnjami.

2. Kanabis in psihoze

Zloraba drog je v populaciji oseb s shizofrenijo ocenjena na 30-50%. Marihuana se zdi droga izbire v tej populaciji. Raziskave nakazujejo, da se je po prvi epizodi psihoze relaps pojavil bolj pogosto in bolj zgodaj pri skupini bolnikov, ki so bili kadilci marihuane. Endogeni kanabinoidi, ki nastajajo iz maščobnih kislin v telesu, in eksogeni kanabinoidi (D-9 tetrahidrokanabinol iz "trave") so domnevno vpleteni v patogenezo in potek shizofrenije, a v raziskavah se odpira še vedno več novih vprašanj, kot je domnevnih odgovorov.

3. Z drogami povezana smrtnost

V Angliji je v petih letih (1993 in 1998) trikrat naraslo število smrti zaradi prevelikega odmerka opiatov, pri čemer je bilo število smrti zaradi heroina statistično značilno višje od smrti zaradi metadona. Več smrti zaradi prevelikega odmerka nastopi v prvih dveh tednih po odpustu iz zapora kot v naslednjih desetih tednih. Na Škotskem je z drogami povezana smrtnost bivših zapornikov 7-krat večja v prvih dveh tednih bivanja na svobodi kot v drugem času kasneje in 2,8-krat presega število samomorov v zaporu. Pri osebah, ki si droge vbrizgavajo, je bila smrtnost manjša pri ženskah; bila je 2- do 6-krat pogostejša pri osebah, starejših od 34 let, glede na osebe, mlajše od 25 let.

4. Zdravljenje odvisnosti v primarnem zdravstvu

Škotske smernice za obravnavo problemov zaradi alkohola in odvisnosti navajajo, da je potrebno oceniti 1000 oseb, da odkrijemo 4 problematične pivce, ki nato razvijejo manj tvegano pitje, kar se sicer brez tega posega ne bi zgodilo. Problematičnemu pivcu zdravnik nameni 10-minutni pogovor, s katerim mu razjasni problem. Osebam, ki so deležne medicinske pomoči zaradi opitosti, je potrebno svetovati, naj iščejo strokovno pomoč in jim izročiti pismene informacije o dostopih do zdravljenja. Svojce je potrebno uvesti v vedenjsko terapijo, da bodo znali nuditi oporo za omejevanje ali opuščanje pitja in povečali verjetnost, da bi se oseba vključila v projekte zdravljenja odvisnosti. Analizatorji alkohola v izdihanem zraku so lahko zdravniku v redni ambulanti in v urgentni službi v veliko pomoč. Po detoksikaciji od alkohola je priporočljiva uporaba akamprosata ali nadzorovano dajanje disulfirama ter vključitev v AA. Tudi finski zdravniki so v raziskavi dokazali uspešnost svojega dela z "mini ukrepanjem". To je temeljilo na zgodnjem odkrivanju tvegane rabe alkohola in uporabi strategij za motivacijo in podporo. Dosegli so zmanjšanje uporabe alkohola pri četrtini oseb.
Nizozemci navajajo, da imajo zdravniki v osnovnem zdravstvu 7-10% svojih varovancev s problemi zaradi alkohola, 33% jih kadi tobak. Iz literature je znano, da je 80% (težkih) pivcev tudi (težkih) kadilcev, 30% težkih kadilcev pa ima ali je imelo v preteklosti probleme zaradi alkohola. Nizozemski splošni zdravniki pri svojem delu uporabljajo protokole za zdravljenje prek 70 bolezni. V 17 od 70 protokolov je zdravniku dana pobuda, naj bolniku svetuje tudi opustitev kajenja. Žal samo 1 od 3 zdravnikov zares izvede tako svetovanje, navadno le pri bolnikih, ki že imajo s kajenjem povzročeno bolezen. Najpomembnejši cilj skupine, ki izobražuje splošne zdravnike, je doseči spoznanje zdravnikov: "Odvisnost je bolezen možganov, in to je pomembno dejstvo."
V Franciji je bilo leta 2003 v programih nadomeščanja 85.000 oseb v populaciji uporabnikov heroina, ki šteje 150.000 do 200.000 problematičnih uživalcev. To uvršča Francijo med države z najboljšim dostopom do zdravljenja. Z naraščanjem možnosti zdravljenja je za 80% upadlo število smrti zaradi prevelikega odmerka. 80% zdravljenih prejema buprenorfin, 20% pa metadon. 90% vseh zdravljenj z buprenorfinom začno in izvajajo prej nič dodatno šolani splošni zdravniki. To ima prednosti in pomanjkljivosti. Ena od težav je povečana prisotnost buprenorfina na črnem trgu. Zadnje raziskave pa kažejo, da te neugodnosti daleč presegajo prednosti, ki jih prinaša večje zajetje oseb v zdravljenje in zmanjšana splošna umrljivost oseb v programih.

5. Novi trendi v farmakologiji in farmakoterapiji odvisnosti