Nudimo telefonsko, osebno in spletno svetovanje ter informiranje o virih pomoči, informiranje preko zloženke, medijev in ostalih aktivnostih društva.

Možnost je tudi vključitev v skupino za samopomoč, ki je namenjena svojcem uporabnikov. Namen skupine za samopomoč je vzpostavitev osebnega stika in izmenjava izkušenj z drugimi člani. Delo v skupini poteka preko skupinskega pogovora, ki ga usmerja strokovna delavka. Skupine se oblikujejo glede na potrebe svojcev.