Spoštovani člani, uporabniki in vsi, ki podpirate dejavnost Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper!

Želimo Vas seznaniti, da je na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini, vlada RS sprejela uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi ali skladi vrtcev. S tem se ne poveča odmerjena dohodnina, le del nje ne ostane v proračunu RS, temveč FURS ta znesek nakaže organizaciji, ki ste jo izbrali.

Zavezanec za dohodnino lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene s končno odločbo, nameni enemu ali več upravičencev, ki so že določeni.

Tudi Društvo SVIT Koper ima status humanitarne organizacije in društva v javnem interesu, zato lahko del svoje dohodnine namenite izvajanju programov našega društva.

Hvaležni vam bomo za podporo, v kolikor se boste odločili, da vi ali vaši bližnji namenite del dohodnine ( največ do 1%).

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda: