Donator je lahko pravna ali fizična oseba, ki društvu finančno in materialno ali kako drugače pomaga pri izvajanju dejavnosti. Donatorji in simpatizerji ne plačujejo letne članarine in nimajo pravic ter obveznosti. Z donatorjem lahko sklenemo donatorsko pogodbo, katera društvo zavezuje, da porabi sredstva izključno za izvajanje programa.