Kažun je namenjen osebam, ki nimajo zagotovljenih minimalnih bivalnih pogojev, so brez doma ter začasno ali trajno nezmožne, da bi samostojno reševale svojo stanovanjsko problematiko.

Načelo Kažuna je zagotoviti varno zavetje in bivanje stanovalcev v ozračju nenasilja, medsebojnega spoštovanja in miru.

e-mail: csd.piran36@siol.net

Spletna Stran : https://www.piran.si/objava/238608