Eden izmed pomembnih ciljev našega programa je tudi spodbujanje prostovoljstva. Tako v društvu Svit omogočamo opravljanje prostovoljnega dela vsem, ki želijo pridobiti izkušnje na tem področju.Smo tudi učna baza študentom, ki si želijo opravljati prakso v našem Društvu in s tem pridobiti nove izkušnje ter znanja s področja problematike zasvojenosti od prepovedanih substanc. Pri tem sodelujemo tudi s Slovensko filantropijo - https://www.filantropija.org/