Program je bil zasnovan s ciljem pokrivanja potreb skrite populacije uporabnikov prepovedanih drog, ki še niso vključeni v programe obravnave. Pristop terenskega dela omogoča večjo dostopnost in odzivnost pri prepoznavanju in reševanju problematik, s katerimi se sooča ciljna populacija.

Terensko delo izvajamo v štirih istrskih občinah in na območju Krasa s pomočjo dveh terenskih vozil. Dejavnost programa vključuje izmenjavo injekcij in razdeljevanje ostalega sterilnega pribora za uporabo drog. Uporabnikom delimo tudi zabojnike za zbiranje rabljenih igel, ki jih vrnejo v program, društvo pa s pomočjo zunanjega izvajalca poskrbi za njihovo uničenje.

Terensko vozilo nudi varen prostor za pogovore z uporabniki, vzpostavljanje stikov, motiviranje za vključevanje v ostale dejavnosti društva ter ostale programe obravnave in omogoča zbiranje podatkov glede trendov uporabe drog.