Zgodnje testiranje in zdravljenje zmanjšuje vpliv okužbe individualno in družbeno. Okužba z virusom HIV oziroma bolezen Aids je še vedno neozdravljiva, vendar imajo okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše in bolj kvalitetno življenje.

Društvo vsako leto skupaj z NIJZ izvaja testiranje za HIV pri naših uporabnikih. Testiranje se izvaja v dnevnem centru in na terenu. Injicirajoči uporabniki drog so visoko rizična skupina zaradi souporabe pribora, kot tudi zaradi pretežno nezaščitenih spolnih odnosov.

Lahko se pohvalimo, da so po zaslugi ozaveščanja zadnja leta vsi rezultati negativni. Kot Društvo našim uporabnikom poudarjamo predvsem odgovorno vedenje in pomen zgodnjega testiranja.