Socialno zagovorništvo posameznikom in skupinam omogoča pridobivanje ustreznih informacij, ki so potrebne za uveljavljanje njihovih pravic in zadovoljevanje potreb. Namenjena je krepitvi glasu posameznikov ali skupin in krepitvi njihovega položaja v zadevnem postopku. Osredotoča se tudi na pravice in dostojanstvo skupin.

V sklopu našega dela izvajamo spremljanje in zagovorništvo uporabnikov: