Andreja Pajenk Strokovni vodja
Gordana Ovčina Strokovna delavka na terenu
Katja Brsa Strokovna delavka v dnevnem centru
Ema Čehić Laična delavka
Danilo Sinožič Laični delavec