Vsaka zasvojenost je drugačna zato je pomembno, da je pomoč prilagojena različnim potrebam uporabnika. Zasvojenost je progresivna. Je predvsem bolezen, ki privede do poškodb na vseh ravneh življenja - telo, razum in čustva, vedenje, duhovnost ter odnose z drugimi. V najslabšem primeru zasvojenost privede v razvoj duševne bolezni, invalidnosti ali prezgodnje smrti. Spremembe v življenju se ne dogajajo same po sebi. Na njih se je potrebno pripraviti, jih izpeljati ter vzdrževati. Vsak posameznik se torej odloči za svoj način zdravljena. V Sloveniji obstajajo različne oblike visokopražnih programov in zdravljenja v psihiatričnih bolnišnicah ter tudi terapevtskih skupnostih (komunah).

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA (POGOVORNO DETOX)

SUBSTITUCIJSKI PROGRAM ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI OD OPIATOV

TERAPEVTSKA KOMUNA "SKUPNOST SREČANJE"

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK