Društvo Svit je članica Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti. Temeljni namen Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti (v nadaljevanju Zveza) je združevanje, sodelovanje ter razvijanje skupnih projektov organizacij na področju drog in zasvojenosti pri posameznikih in v družbi. Namen Zveze je tudi promocija konceptov dela na področju preventive, obravnave zasvojenosti in zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni z izobraževanjem, intervencijami in organiziranjem različnih skupnosti pri reševanju težav in problemov zaradi uporabe drog. Zveza spodbuja in razvija ukrepe pomoči uporabnikom drog, ki temeljijo na socialni pravičnosti, solidarnosti, načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik pomoči ter uporabnikom zagotavljajo dostojanstvo, enake možnosti in preprečujejo socialno izključenost. Iz zgornjih namenov je razvidno, da Zveza pretežni del svoje dejavnosti izvaja na področju socialnega varstva.

Spletna Stran: https://www.zmanjsevanje-skode.si/